News

25.03.2024 Doneck Euroflex wnosi od 2018 r. wkład finansowy w zwalczanie zmian klimatycznych dla projektów na rzecz ochrony klimatu!

Znaczący kamień milowy w ramach strategii Doneck 2Bsustainable! Przejmujemy odpowiedzialność za przyszłość! Doneck Euroflex oblicza od 2018 r. swój ślad węglowy i tym samym wnosi wkład finansowy w zwalczanie zmian klimatycznych* w wysokości wytwarzanych emisji we współpracy z ClimatePartner. W tym roku Doneck finansuje i wspiera rozbudowę zróżnicowanych źródeł energii odnawialnych w Azji. Certyfikowane projekty na rzecz ochrony klimatu w Azji są realizowane w formie projektów w zakresie energii wiatrowej i solarnej, energii wodnej oraz biogazu w różnych krajach.

„Dokonujemy transformacji naszego przedsiębiorstwa dla ekologicznej, odpowiedzialnej społecznie i bezpiecznej przyszłości dla przyszłych pokoleń!” Arndt Breitbach, CEO Doneck Network. „Zrównoważony rozwój to jeden ze strategicznych obszarów naszej działalności, który pozwala nam realizować nasze ambitne i wymierne cele. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju 2Bsustainable! opiera się na zdefiniowanych celach zrównoważonego rozwoju, które są osiągane poprzez leżący u jej podstaw program zrównoważonego rozwoju. Zakończona sukcesem realizacja tych celów jest dokumentowana i publikowana corocznie w raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Doneck.

Poza tymi kamieniami milowymi Doneck optymalizuje swój kompletny łańcuch wartości, od zakupu surowców poprzez pracę w laboratoriach aż po produkcję farb drukarskich i logistykę, aby zawsze gwarantować najlepszą możliwą efektywność środowiskową przedsiębiorstwa. Najważniejszym tego elementem jest wdrożony system o obiegu zamkniętym oraz nasz zielony przepływ pracy. Program zrównoważonego rozwoju obejmuje cele strategiczne zmierzające do ochrony środowiska, które są poparte wymiernymi wskaźnikami.

Jako silny partner i dostawca rozwiązań firma Doneck skoncentrowała się na opracowywaniu nowych oraz rozwijaniu istniejących, innowacyjnych i praktycznych produktów dla Circular Economy. 

Więcej informacji pod adresem: https://www.climatepartner.com/53392-1801-1001

*Wkład ten nie odnosi się do emisji pośrednich, które powstają poza przedsiębiorstwem, np. przy produkcji surowców i produktów wstępnych, w logistyce zewnętrznej, a także podczas użytkowania i utylizowania produktów lub innych procesów.


Zdjęcie: Certyfikat Climate Partner

31.05.2023 Doneck Euroflex otrzymuje wyróżnienie EcoVadis Gold Standard za wybitne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Po srebrnym medalu w 2022 r. światowy producent farb drukarskich poprawia swój ranking EcoVadis, uzyskując ZŁOTO! Wyróżnienie jest potwierdzeniem zaangażowania Doneck Euroflex na rzecz działalności biznesowej opartej na zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

„Złoty medal EcoVadis jest kamieniem milowym skutecznego wdrażania naszej strategii z zakresu zrównoważonego rozwoju 2Bsustainable!. Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą działalność strategiczną, która pozwala nam realizować ambitne i mierzalne cele”, mówi Arndt Breitbach, CEO Doneck Euroflex.

„Jesteśmy dumni, że skuteczność i postęp naszego całościowego programu zrównoważonego rozwoju znalazły potwierdzenie w niezależnym, zewnętrznym rankingu”, dodaje Raphael Kirn, Sustainability Officer Doneck Euroflex.

EcoVadis jest największą organizacją, która ocenia przedsiębiorstwa pod względem zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Ocenie poddano siedem wskaźników z zakresu zarządzania w dwudziestu jeden aspektach zrównoważonego rozwoju z czterech obszarów, mianowicie ochrony środowiska, etyki, prawa pracy i praw człowieka oraz pozyskiwania surowców z ekologicznych źródeł. Metodologia opiera się na międzynarodowych standardach CSR jak Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact oraz ISO 2600.

EcoVadis Gold Standard jest poświadczeniem osiągnięć Doneck Euroflex w dziedzinie zrównoważonego rozwoju względem wszystkich interesariuszy. Wiele międzynarodowych przedsiębiorstw korzysta z ratingu w procesie regularnej weryfikacji swoich dostawców pod względem zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo Doneck Euroflex jako firma działająca globalnie czuje się odpowiedzialne za klientów, pracowników, partnerów, dostawców, otoczenie i środowisko naturalne. Celem, do którego dąży Doneck Euroflex, jest ugruntowanie pozycji solidnego partnera i oferenta rozwiązań, który potrafi włączyć zrównoważony rozwój w swoją podstawową działalność, swoje procesy decyzyjne i produkty. Skuteczna realizacja tych ambicji zostaje teraz udokumentowana przyznaniem złotego medalu EcoVadis.

Foto: EcoVadis Certification

08.11.2022 Niemal cały asortyment produktów Doneck Network spełnia kryteria koncepcji Cradle to Cradle!

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju We think green grupa Doneck Network przykłada dużą wagę do gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku z tym w ramach programu Cradle to Cradle Certified® Products międzynarodowy producent farb drukarskich poddał cały swój asortyment surowców badaniom pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia.

Prawie cały asortyment farb koncernu Doneck Network bazuje na surowcach odpowiadających co najmniej poziomowi brązowemu w certyfikacji C2C. Ponadto używa się wielu surowców, które dzięki zastosowaniu odpowiednich receptur pozwalają firmie Doneck Network uzyskać status srebrny lub złoty.

I tak grupa Doneck Network oferuje na przykład specjalną serię farb do chusteczek z certyfikatem statusu srebrnego C2C. Poza tym jest też dostępnych wiele lakierów na bazie wyselekcjonowanych surowców, które spełniają kryteria statusu złotego. W razie potrzeby można we współpracy z klientem zgłosić odpowiednio takie lakiery do certyfikacji.

Koncepcja Cradle to Cradle bazuje na naukowej ocenie produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu jest możliwy ambitny i wymierny postęp w rozwoju zrównoważonych technologii stosowanych na etapie całego łańcucha dostaw w branży opakowań.

Jako niezależny ekspert i partner w dziedzinie innowacji, renomowany instytut Epea dokonał w ramach programu Cradle to Cradle Certified® Products oceny bezpieczeństwa dla zdrowia surowców używanych w grupie Doneck Network. Jako bezpieczne dla zdrowia koncepcja C2C traktuje materiały nieszkodliwe dla środowiska, zdrowe i nadające się do powtórnego wykorzystania (recyklingu technicznego). W taki sposób produkt zyskuje gwarancję, że materiały są bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego.

„Ta szczegółowa opinia była dla nas ważnym kamieniem milowym, abyśmy w przyszłości mogli nieustannie podnosić poziom zrównoważonego rozwoju za pomocą nowych i innowacyjnych produktów”, komentuje ten sukces dr Michael Heinenberg, szef sekcji bezpieczeństwa technicznego w grupie Doneck Network.

Foto: Doneck Network

09.08.2022 We care: Długofalowa pomoc w sytuacji żywieniowej rodzin w Czadzie!

Doneck podjął w lipcu świadomą decyzję o podpisaniu nowej, indywidualnej umowy o współpracy z CARE Luxembourg, aby konsekwentnie kontynuować swoje międzynarodowe i społeczne zaangażowanie oraz pomagać ludziom w Afryce.

Czad jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów świata (miejsce 187 na 189 krajów). Oprócz obciążeń klimatycznych i środowiskowych, takich jak susze, burze piaskowe i powodzie, dochodzą do tego również niedobory żywności i wzrost cen ze względu na globalną sytuację polityczną.

Frédéric Haupert, dyrektor CARE Luxembourg, przekazał Ricie Knippel i Arndtowi Breitbachowi obszerny raport na temat sytuacji w Czadzie i opisał bieżące problemy ludzi. Zaowocowało to projektem dotyczącym poprawy wyżywienia rodziny. W ubiegłym roku CARE z powodzeniem pracowało z poważnie niedożywionymi dziećmi w regionie Wadi Fira i znacznie poprawiło ich sytuację.

- Możemy spojrzeć wstecz na długą współpracę z firmą Doneck. W 2016 r., w ramach pierwszego projektu, dwie kliniki położnicze w Nigrze zostały podłączone do instalacji wody pitnej. To była wspaniała chwila dla ludzi, gdy wody nie trzeba było już pobierać ze studni, tylko z kranu. Zwłaszcza po urodzeniu dziecka dostęp do czystej wody może uchronić matki i noworodki przed infekcjami i innymi zagrażającymi życiu chorobami. Ten sukces zaowocował osobistą i regularną wymianą między naszą organizacją a firmą Doneck. Nie mogę się doczekać nowej współpracy. - Frédéric Haupert, dyrektor CARE Luxembourg.

Strategia: dostosowanie rolnictwa w regionie Wadi Fira do obecnych i przyszłych warunków klimatycznych. W Czadzie 60% ludności Afryki pracuje w rolnictwie. Konkretnie oznacza to, że CARE przeprowadzi szkolenia z pracownikami na miejscu, podczas których 300 kobiet i mężczyzn nauczy się, jak skutecznie uprawiać swoje pola. Przy zmniejszonym zużyciu wody i bez użycia pestycydów dostosują się do nowych warunków. Dowiedzą się, w jaki sposób można zabezpieczyć trwałość zebranej żywności. Pomaga to zachować produkty i lepiej je sprzedawać. Uzupełnieniem pakietu pomocowego są wysokiej jakości sprzęt i maszyny wspomagające pracę w rolnictwie.

- Dzięki temu projektowi pomagamy nie tylko 300 kobietom i mężczyznom, ale także bezpośrednio ich rodzinom, aby długofalowo chronić dzieci przed niedożywieniem. Także efekty edukacyjne w zabezpieczaniu żywności wykraczają daleko poza rodziny, a tym samym poprawiają sytuację mieszkańców wsi i społeczności w regionie. Chcemy pokazać naszą solidarność z tymi ludźmi, zwłaszcza teraz, w tych trudnych dla nas wszystkich czasach - komentuje ten krok Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający Doneck Network.

Pracownicy firmy Doneck są zintegrowani i poinformowani w zakresie komunikacji i nie tylko. Współpraca ta jest finansowana przez CARE Luxembourg, firmę Doneck i luksemburskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Foto: CARE Luxembourg

https://www.care.lu

22.06.2022 Srebrny status dla Doneck Network w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis!

Już od lat Doneck Network pod mottem „We think Green” i „We care” intensywnie pracuje nad jedyną w swoim rodzaju koncepcją zrównoważonego rozwoju!

Jesteśmy dumni z tego, że osiągnęliśmy srebrny status na platformie zrównoważonego rozwoju Ecovadis. Motywuje nas to w naszej misji do osiągania dalszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podkreśla to naszą ambicję wyznaczania nowych standardów wśród producentów farb drukarskich!

EcoVadis jest największą organizacją, która ocenia przedsiębiorstwa pod względem zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Zmierzono siedem wskaźników zarządzania dla dwudziestu jeden cech zrównoważonego rozwoju w czterech segmentach - środowiska, etyki, pracy i praw człowieka oraz trwałego zaopatrzenia. Doneck należy tym samym do 25% najlepiej ocenionych przez EcoVadis przedsiębiorstw w zakresie wytwarzania farb drukarskich, farb i lakierów.

Dalszym dowodem trwałej strategii zrównoważonego rozwoju Doneck Network jest to że innowacje produktowe „Green life ink” (np. serie farb umożliwiające kompostowanie) i „Blue planet ink” (np. serie farb drukarskich z certyfikacją Cradle to Cradle®) z bardzo dobrymi wynikami druku i bezproblemowym modyfikowaniem sprawdziły się w praktyce u naszych klientów.

Foto: Certyfikat EcoVadis, Doneck Network

18.02.2022 Doneck Network „We think green” wznowienie strony głównej Doneck

Nowo utworzona odsłona internetowa podkreśla skupienie się Doneck Network na strategii zrównoważonego rozwoju. Doneck w dalszym ciągu stawia w całym przedsiębiorstwie na produkty i procesy pracy, aby zapewnić ekologiczną przyszłość. O tym, jak „We think green” jest realizowane w sieci Doneck, świadczy innowacyjny rozwój produktów powstających w ramach własnych badań i rozwoju na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zielonego procesu pracy.

„Jesteśmy dumni z naszych rozległych innowacji, dzięki którym przyczyniamy się do lepszej przyszłości. Ich wizualne przedstawienie i zaakcentowanie na naszej stronie głównej powinno ułatwić naszym klientom znalezienie odpowiedniej serii kolorystycznej dla przyszłych wyzwań. Wspólnie dalej pracujemy nad przyszłościowymi pomysłami, tak aby znaleźć dobre rozwiązania dla człowieka i natury”. – komentuje Arndt Breitbach, Managing Director Doneck Network

Klienci Doneck mogą wybrać pod wyznaczającą przyszłość marką „Green life ink” serie kolorystyczne do obiegu biologicznego. Z jednej strony są to serie kolorystyczne, kompostowalne zgodnie z normą EN 13432 i certyfikowane jako OK Compost Industrial i OK Compost Home. Jak również seria farb drukowych z pewnym udziałem surowców odnawialnych.

Pod marką „Blue planet ink” serie kolorystyczne dla obiegu technicznego są przyporządkowane do optymalizacji procesów recyklingowych. Naszym klientom możemy zaoferować bogate portfolio produktów z serii farb drukowych certyfikowanych Cradle to Cradle Certified® (farby na bazie wody i rozpuszczalnika) do różnych zastosowań.

Innowacyjne serie farb drukowych sprawdziły się już w praktyce, dając bardzo dobre efekty druku. Przejście na naszą innowacyjną serię farb można, według naszych informacji, przeprowadzić bez żadnych problemów. Nasz międzynarodowy zespół ekspertów chętnie doradzi.

 

06.10.2021 Ponowna waloryzacja cen DONECK NETWORK z dniem 15.10.2021 r.

W ostatnich dwóch kwartałach nadal następowały gwałtowne wzrosty kosztów surowców, transportu i opakowań i obecnie nie widać ich końca.

Nadal występują znaczne ograniczenia zaopatrzenia w całym obszarze surowców i podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zachowania naszej zdolności realizowania dostaw. W znacznym stopniu dotąd się to nam udawało, ale z uwzględnieniem wysokich kosztów dodatkowych.

Nie licząc domieszek surowcowych, których ceny ze względu na liczne ograniczenia w łańcuchach dostaw chemicznych substancji podstawowych i specyficznych produktów wstępnych gwałtownie wzrosły, obecnie musimy także w przypadku transportu morskiego płacić znacznie większe stawki transportowe niż do tej pory.

Wzrosty kosztów dotyczą praktycznie wszystkich pigmentów organicznych. Także ceny pigmentów nieorganicznych znacznie wzrosły, podobnie jak żywic i spoiw, a także rozpuszczalników i dodatków. Niektórzy dostawcy zgłosili w aktualnym kwartale występowanie „siły wyższej” lub „kontroli sprzedaży” lub wydłużyli terminy dostaw surowców do kilku miesięcy.

Także koszty transportu i opakowań pozostają już w dwucyfrowym zakresie procentowym.

Pomimo intensywnych starań utrzymania wzrostu kosztów na jak najniższym poziomie, także Doneck Network podlega temu intensywnemu wpływowi inflacji. Z tego względu konieczna jest ponowna waloryzacja cen na dzień 15.10.2021 r.

Zdjęcie: Flota ciężarówek Doneck (Doneck Network)

20.08.2021 „Neutralny dla klimatu proces wytwarzania farby drukarskiej”

Od 2018 roku cały proces produkcji w siedzibie Doneck w Luksemburgu jest neutralny dla klimatu. Potwierdza to certyfikowany ślad węglowy.

Neutralna dla klimatu kompensacja odbywa się obecnie poprzez promowanie czystej energii wiatrowej w Ovalle, Chile. W poprzednich latach prowadzono dwa inne projekty: projekt ochrony lasów w Brazylii i program redukcji emisji w Peru. Potwierdza to specjalista ds. ochrony klimatu ClimatePartner Doneck swoim certyfikatem.

Oprócz tego Doneck prowadzi aktywną, obszerną ochronę klimatu: np. unika i redukuje odpady (np. plastik), stosuje produkty wielorazowe zamiast jednorazowych, korzysta z elektromobilności, prądu z elektrowni wodnych (od 2011 roku) i gazu ekologicznego (od 2018 roku) oraz wielu innych. Zgodnie z hasłem „We think green”, Doneck stale kontynuuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie: Certyfikat i energia wiatrowa w Chile (Źródło: ClimatePartner)

Link ClimatePartner: https://fpm.climatepartner.com/tracking/53392-1801-1001/de?utm_source=climatepartner.com&utm_medium=id

 

 

22.07.2021 Doneck Network & Caps Cases podążają nowymi drogami w kierunku zrównoważonego rozwoju z „Green life ink”!

Caps Cases wykorzystuje drukarską farbę wodną marki Doneck Network z surowców odnawialnych

Seria farb dostosowana do wymagań post-print i stworzona z surowców odnawialnych jest używana przez Caps Cases, jednego z największych niezależnych producentów opakowań z tektury falistej w Wielkiej Brytanii. Oprócz doskonałych wyników drukowania ta innowacja produktowa charakteryzuje się znakomitymi właściwościami jezdnymi zespołów drukowych, stabilnością maszyny oraz łatwością czyszczenia.

Projekt, którym kierowali Stephen Walsh (Doneck UK) i Wayne Booker (Caps Cases), był intensywnie wspierany zarówno przez lokalne laboratorium technologii aplikacji Doneck UK, jak i dział badań i rozwoju w luksemburskiej siedzibie Doneck Euroflex S.A.

„Zmiana na nowe kolory Doneck była doskonała i przeprowadzona przez zespół bardzo profesjonalnie! Bieżąca obsługa i wsparcie ze strony brytyjskiego laboratorium kolorystycznego były fantastyczne.” Wayne Booker, Print Manager Caps Cases.

Korzyści dla klientów firmy Doneck są oczywiste: Zastosowanie innowacyjnego systemu kolorów redukuje emisję CO2 w zakładzie. A przedsiębiorstwo chroni zarówno klimat, jak i środowisko.

„Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom zrównoważony i gruntownie przetestowany w praktyce system farb wodnych o doskonałych parametrach kolorystycznych do druku na papierze. W ten sposób nasi klienci mogą wytwarzać produkty dla Circular Economy”, komentuje ten krok Edgar Becker, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży.

Firma Doneck dysponuje trwałymi farbami, mieszankami i lakierami do następujących zastosowań w przemyśle papierniczym: Postprint tektura falista (WKH), torba papierowa i opakowania papierowe (WPN), torby na pieczywo (WSN), koperty (WXN) i błyszczące lakiery (WUR). Serie produktów są dostępne od zaraz.

Zdjęcie: Jim Henshaw, Caps Cases i Wayne Booker, Print Manager Caps Cases (Doneck UK)

https://capscases.co.uk

21.06.2021 Euro-Lac: Bakteriobójczy lakier nadrukowy od Doneck Network z deklaracją o braku zastrzeżeń ISEGA!

Specjalnie opracowany lakier nadrukowy o wysokim połysku na bazie wody Euro-Lac WUM900056 od Doneck Network przy odpowiedniej aplikacji na powierzchni ma działanie bakteriobójcze i może być stosowany nawet do zadrukowania papierów és kartonaży i spożywczej. Zgodnie z opinią ekspertów, przy prawidłowym stosowaniu nadaje się do bezpośredniego kontaktu z suchymi, wilgotnymi i tłustymi artykułami spożywczymi.

Euro-Lack ma następujące cechy: Na pierwszym planie jest działanie bakteriobójcze. Dodatkowo powłoka wykazuje doskonałą zadrukowalność na maszynie drukarskiej i zwiększa odporność na ścieranie.

Lakier nadaje się zarówno do zespołów drukujących ściskających jak i do sitodruków. Aby uzyskać wystarczający efekt, należy zastosować walec rastrowy o pojemności dozowania co najmniej 15 cm3. Dotyczy to również materiałów powlekanych. W przypadku materiałów niepowlekanych należy dodatkowo nałożyć drugą warstwę.

„Lakier rozwija swoje działanie antybakteryjne niezależnie od promieniowania, ponieważ nie jest oparty na fotokatalitycznym mechanizmie działania. Dzięki równoczesnej przydatności do produkcji papieru do pakowania żywności, Doneck Network dzięki temu specjalnemu produktowi podkreśla swoje szczególne zorientowanie na innowacyjność i orientację na klienta” - cieszy się Arndt Breitbach, Managing Director Doneck Network.

Zdjęcie: Doneck Network

14.06.2021 Doneck Network: Członek Ceflex!

Kolejnym ważnym krokiem i wkładem w strategię zrównoważonego rozwoju w Doneck jest postawienie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W kwietniu firma Doneck Network dołączyła do konsorcjum interesariuszy „Ceflex”. Tym sposobem międzynarodowy producent farb drukarskich aktywnie angażuje się w rozwój i budowę nowej gospodarki o obiegu zamkniętym dla opakowań giętkich. Cel Ceflex: Produkcja wszystkich opakowań giętkich w Europie w obiegu zamkniętym do 2025 roku.  

W przyszłości rozwiązania takie jak recykling i kompostowalność opakowań giętkich będą koniecznością. Trend ten jest promowany na całym świecie przez G7, Światowe Forum Ekonomiczne itp., przez organizacje pozarządowe i przepisy prawne.

Z Doneck Network klienci mają u swojego boku doświadczonego partnera w zakresie zaawansowanych technicznie i wysokiej jakości produktów kompostowalnych farb drukarskich na bazie wody i rozpuszczalników oraz mieszanek dla różnych zastosowań w opakowaniach do produktów spożywczych. Kompostowalne farby drukarskie są w praktycznym zastosowaniu już od 2008 roku! Kompostowalne farby drukarskie są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 13432 oraz posiadają certyfikat „OK Compost Industrial” i „OK Compost Home”, dzięki czemu mogą być kompostowane zarówno w przemyśle, jak i warunkach domowych. 
  
Ofertę ekologicznych produktów uzupełniają nowo opracowane farby drukarskie na bazie wody z dużym udziałem surowców odnawialnych do różnych zastosowań w produkcji papieru i kartonów. Od 2018 roku proces produkcyjny Doneck Euroflex w Luksemburgu jest neutralny dla klimatu. Doneck pozyskuje energię elektryczną z elektrowni wodnych (od 2011) oraz z ekologicznego gazu ziemnego (od 2018). Ponadto wdrażane są liczne projekty wewnętrzne pod nazwą „We think green”, takie jak między innymi produkty wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych, przyjazna dla środowiska flota pojazdów i unikanie odpadów. Dzięki temu Doneck Network jest silnym partnerem, który doskonale radzi sobie ze zwalczaniem i rozwiązywaniem problemów w zakresie przyszłych trendów w branży drukarskiej.

„Należy wymyślić na nowo opakowania z tworzywa sztucznego! W Ceflex intensywnie pracujemy nad tym, aby promować na naszej planecie zrównoważony obieg tworzywa sztucznego!” mówi Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający Doneck Network.

https://ceflex.eu

Zdjęcie:  Ceflex/Doneck Network

17.03.2021 Doneck Network zapowiada podwyżki cen: Niedobory w globalnym łańcuchu dostaw prowadzą do gwałtownego wzrostu cen surowców

Doneck Network od początku 2021 roku zmaga się z poważnymi turbulencjami w globalnym łańcuchu dostaw, a także związanym z tym wzrostem kosztów.

Powody są różnorodne: 
• Masowy wzrost kosztów pigmentów i dwutlenku tytanu
• Zasadnicze niedobory surowców petrochemicznych
• Gwałtownie rosnące koszty frachtu morskiego spowodowane niedoborem kontenerów

Współdziałanie tych czynników znacząco wpływa na strukturę kosztów Doneck Network. Nasz międzynarodowy zespół łańcucha dostaw razem z naszymi dostawcami pracuje pod presją, aby zabezpieczyć dostawy surowców i przeciwdziałać wąskim gardłom w możliwościach transportowych.

Dodatkowo, wewnętrzne programy optymalizacyjne wspierają nasze wysiłki w celu utrzymania finansowania surowców i obciążeń kosztowych dla naszych klientów na możliwie najniższym poziomie.

Doneck Network zbada specyficzny wpływ na wszystkie produkty i poinformuje swoich klientów o nieuniknionych i absolutnie koniecznych korektach cen w najbliższej przyszłości.

Zdjęcie: Doneck Network

04.11.2020 Pomoc dla niedożywionych dzieci w Czadzie!

Współpraca między Grupą Doneck Network i organizacją charytatywną CARE Luxemburg przyniesie długofalową pomoc!

W październiku, pomimo panującej pandemii, Grupa Doneck Network, średniej wielkości Europejski producent farb fleksograficznych, podpisał nowy kontrakt z organizacją charytatywną CARE Luxemburg. Pomoc otrzyma jeden z najgorzej rozwiniętych krajów na świecie - Czad. W Czadzie ponad 30% dzieci w wieku poniżej 5 lat jest niedożywionych, co negatywnie wpływa na ich rozwój. W ramach podpisanej umowy, dzięki pomocy Grupy Doneck Network, organizacja CARE Luxemburg zapewni długoterminowe wsparcie dla niedożywionych dzieci w tym regionie.

We wschodnim rejonie Czadu – Wadi Fira, słabe plony powodują poważne niedobory żywności. W rezultacie prowadzi to do niedożywienia wśród dzieci. Takie dzieci mają osłabiony system odpornościowy i są podatne na choroby. W obecnej sytuacji jest to bezpośrednie zagrożenia dla ich życia. Każdego roku organizacja CARE Luxemburg organizuje badania dla dzieci mające na celu wykrycie niedożywienia na wczesnym etapie. Dzięki wsparciu Grupy Doneck Network, CARE Luxemburg, razem z lokalnym samorządem zbuduje w Czadzie 10 szkół żywienia. Wsparcie i przekazana wiedza pozwolą zmienić zwyczaje żywieniowe i polepszyć sytuację dzieci w przyszłości.

W roku 2018 CARE Luxemburg we współpracy z Grupą Doneck Network zrealizował z dużym sukcesem podobny projekt żywieniowy w Nigerii.

‘Bazując na dużym sukcesie naszego projektu w Nigerii z 2018 roku zdecydowaliśmy się ponownie zmierzyć się z tematem głodu. Jeden z najbiedniejszych regionów świata jakim jest Czad potrzebuje naszego wsparcia. Dodatkowym argumentem jest bardzo pozytywny odzew dla naszego projektu z Nigerii’ przekonuje Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający Grupy Doneck Network.

‘Pomoc dla Nigerii w 2018 roku była pierwszym tego typu projektem zrealizowanym dzięki pomocy Grupy Doneck Network. Jesteśmy bardzo dumni z wyników jakie udało nam się uzyskać na froncie walki z głodem wśród dzieci’ powiedział Frédéric Haupert, Dyrektor Zarządzający CARE Luxemburg. ‘Jesteśmy szczególnie szczęśliwi widząc zaangażowanie i poświęcenie temu projektowi wśród naszych pracowników i kadry zarządzającej. Jesteśmy bardzo dumni z tego co udało się osiągnąć dzięki pomocy Grupy Doneck Network. Te wszystkie doświadczenia będą wykorzystane podczas nowego wspólnego projektu w Czadzie.’

Editors: Care Luxembourg and Doneck Euroflex

https://www.care.lu

Zdjęcie: CARE Luxemburg

14.09.2020 Grupa Doneck Network po raz pierwszy na liście Top 20 producentów farb drukarskich!

Grupa Doneck Network pojawiała się po raz pierwszy w zestawieniu magazynu INK World.

Po blisko 30 latach zrównoważonego rozwoju, grupa Doneck Network dołączyła do grupy największych producentów farb drukarskich i pojawiała się po raz pierwszy w zestawieniu Top 20 magazynu INK World.

“Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy zauważeni na międzynarodowej scenie!” powiedział Pan Arndt Breitbach, większościowy udziałowiec i Dyrektor Zarządzający Grupy Doneck Network.

Historia sukcesu grupy Doneck Network rozpoczęła się 43 lata temu w kuchni założyciela w jego prywatnym domu.

Filozofia działania grupy skupiająca się na obsłudze klienta i jakości usług, oraz postępujące zjednoczenie Europy umożliwiło pozyskanie wielu nowych partnerów biznesowych i klientów.

Dzięki programowi inwestycji i rozwoju technologicznego, Grupa Doneck Network posiada w swoich zakładach najnowszy sprzęt i rozwiązania technologiczne dostępne na rynku.

“Kluczem do naszego sukcesu są nasi pracownicy. Nasz wspaniały zespół codziennie udowadnia swoją wartość, szczególnie teraz w trudnych czasach kryzysu COVID-19. Dziękuję wszystkim naszym pracownikom, bez których ten sukces nie byłby możliwy!” powiedział Pan Arndt Breitbach. „Chciałbym także podziękować naszym lojalnym oraz nowym klientom, którzy nam zaufali i stanowią dla nas inspirację i motywację do dalszego działania! Jesteśmy szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w rozwoju przemysłu opakowaniowego i wspierać kierunki i działania pro ekologiczne. Z nadzieją patrzymy w przyszłość – mamy jeszcze dużo do zrobienia!”.

Magazyn INK World to największy serwis branżowy zajmujący się przemysłem farb drukarskich i opakowań. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące w wersji drukowanej i online. Wydawcą jest Rodman Publishing znajdujący się w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.

Cały artykuł poświęcony Grupie Doneck Network można znaleźć poniżej:
www.inkworldmagazine.com/heaps/view/7462/6/343015

Zdjęcie: Logo ink world (Ink World Magazine)

03.09.2020 Grupa Doneck Network wprowadza do sprzedaży lakier o właściwościach antybakteryjnych i antywirusowych

"Finishfit Microbe Protect 2400" to dyspersyjny lakier na bazie wody stworzony przez firmę Epple Druckfarben AG

W czasach pandemii COVID-19 niektóre nie zauważone wcześniej produkty i rozwiązania zyskują na popularności. Grupa Doneck Network otrzymuje aktualnie dużo zapytań o lakier o właściwościach bakteriobójczych i antywirusowych, który może być wykorzystywany do zadruku opakowań lub materiałów marketingowych i informacyjnych.

Rozwiązanie zostało opracowane, przez producenta farb drukarskich firmę Epple Druckfarben AG. Produkt ten został oznaczony jako "Finishfit Microbe Protect 2400" i jest już dostępny w ofercie Grupy Doneck Network. Lakier może być nakładany między innymi przy pomocy technologii fleksografii i rotograwiury na różnego rodzaju podłoża na bazie papieru.

Efekt antybakteryjny i antywirusowy jest realizowany przez aktywny składnik, który działa przez długi czas. Produkt uwalnia pozytywnie naładowane jony srebra zmniejszając ilość bakterii i wirusów na polakierowanej powierzchni. 

Próbka zadrukowana testowanym lakierem została przebadana pod kątem funkcjonalności zgodnie z normą ISO 22196, wyniki pokazały redukcję bakterii i wirusów na poziomie 99,99%.

Niedawno, duży producent opakowań wykorzystał ten produkt do pokrycia ścian osłonowych wykonanych z tektury falistej, które są wykorzystywane jako bariery w szkołach i ośrodkach treningowych, gdzie nie można utrzymać minimalnej bezpiecznej odległości między ludźmi.

Zdjęcie: Doneck Euroflex (Doneck Network)

09.05.2020 Dzień Europy w dniu 9 maja 2020 r.

Nasza firma opowiada się za pokojową współpracą narodów europejskich!

Duch Europy, który obywatele różnych narodowości praktykują codziennie razem ze sobą w strefie Schengen - nie może stać się ofiarą narodowych i absurdalnych manewrów politycznych!

04.05.2020 Pro Europa: Otwarte granice!

27.03.2020 Grupa Doneck Network wprowadza dopłaty do produktów na bazie alkoholu od 01.04.2020

Od dnia 01.04.2020 Grupa Doneck Network wprowadza dodatkowe opłaty na farby do druku flekso i roto na bazie alkoholu.

Chcąc zabezpieczyć surowce na najbliższe tygodnie musimy zaakceptować znaczne podwyżki materiałów do produkcji farb alkoholowych. Z dniem 1 kwietnia 2020 roku wprowadzamy dodatkową opłatę na niektóre produkty, proporcjonalną do wspomnianej podwyżki. Opłata będzie automatycznie aktualizowana, zgodnie z sytuacją na rynku, oraz zniesiona gdy tylko ceny powrócą do poziomu z Marca 2020.

Ze względu na panujący kryzys na rynku występują braki produktów typu etanol i Izo propanol, które są wykorzystywane w branży farmaceutycznej i do produkcji środków dezynfekujących.

Dział Zakupów jest w ciągłym kontakcie z naszymi dostawcami, by zagwarantować potrzebne ilości surowców i wyeliminować braki wynikające z opóźnień w transportach. Dodatkowo  wewnętrznie wprowadzony został specjalny program optymalizacyjny którego celem jest jak największe zmniejszenie obciążenia dla naszych klientów.

Zdjęcie: Doneck Network

25.03.2020 Grupa Doneck Network: Pandemia wirusa COVID 19

Informacje z Grupy Doneck Network dotyczące wpływu wirusa COVID 19 sytuację firmy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jesteśmy jedną z pierwszych firm, która w obliczy rozwijającej się epidemii już trzy tygodnie temu zaczęła podnosić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych oddziałach.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i otrzymali dodatkowe instrukcje w zakresie podwyższonych standardów higienicznych. Rozdysponowane zostały dodatkowe materiały ochronne i dezynfekujące. Dodatkowo na poziomie organizacyjnym zostało wprowadzone wiele nowych zasad mających na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia w tym: zwiększona częstotliwość dezynfekcji rąk, zmniejszenie do min ilości osób przebywających na terenie zakładu, wprowadzenie pracy z domu, blokowanie lub regulacja korzystania z pomieszczeń o zwiększonym ryzyku zarażenia, zakaz wstępu na teraz zakładu osobom zewnętrznym itp.

Dostawy surowców

Dział Zakupów pracuje nieprzerwanie by zapewnić ciągłość dostaw potrzebnych surowców. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi stałymi dostawcami jednocześnie rozmawiając z potencjalnymi nowymi, alternatywnymi. Na bieżąco monitorujemy stany magazynowe i prognozy dostaw, reagując jeżeli potrzeba. Problematyczne pozostają dostawy surowców z Chin, Włoch i Indii. Ze względu na panujący kryzys na rynku występują braki produktów typu etanol i Izo propanol, które są wykorzystywane w branży farmaceutycznej i do produkcji środków dezynfekujących.

Produkcja i logistyka

Aktualnie nasze zakłady produkcyjne działają w pełnym wymiarze. Dodatkowo jesteśmy w trakcie tworzenia magazynu standardowych produktów, który będzie użyty jako bufor w przypadku problemów lub opóźnień z dostawą surowców. Chcąc pozostać uczciwymi partnerami dla wszystkich naszych klientów nie będziemy realizować zamówień dalece odbiegających ilościowo od standardowej średniej. Zwiększone zamówienia będą rozłożone na kilka dostaw zapewniających ciągłość pracy. Takie przypadki już się pojawiły ale za każdym razem udało nam się znaleźć wspólnie z klientem dobre rozwiązanie. Mamy nadzieję, że zgadzacie się Państwo z takim kierunkiem działania. 

Jesteśmy przekonani, że granice wewnątrz Unii Europejskiej pozostaną otwarte dla przypływu towarów. Nasi partnerzy w spedycji poinformowali nas, że możliwe jest pojawienie się w najbliższej przyszłości kilku dniowych opóźnień w dostawach towarów. Możliwość wykonywania dostaw nie jest na chwilę obecną zagrożona.

Możecie być Państwo pewni, że Zarząd oraz Grupa Kryzysowa pracują bez przerwy i ogromną motywacją by zapewnić by Grupa Doneck Network pozostała Państwa niezawodnym i stabilnym partnerem w tych trudnych czasach.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania nasi przedstawiciele regionalni są do Państw dyspozycji!

Zdjęcie: Doneck Network (AdobeStock)

18.03.2020 Koncentracja na obsłudze klienta i zrównoważonym rozwoju

Oddziały firmy Doneck Network w Anglii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Chile i we Włoszech dysponują najnowocześniejszymi automatycznymi systemami dozowania i częściowo zakładami produkcyjnymi, laboratoriami barwników oraz lokalnymi, technicznymi zespołami sprzedaży, a także międzynarodowymi specjalistami, którzy doradzają i służą klientom w całej Europie i Ameryce Południowej.

„Od 2018 roku produkujemy nasze farby drukarskie na bazie wody i rozpuszczalników w sposób neutralny dla klimatu. Ustanowiliśmy ten i wiele innych projektów w naszym programie ochrony środowiska „We think green“. Obejmuje on takie tematy, jak segregacja odpadów, przyjazna dla środowiska flota pojazdów, produkty wielokrotnego użytku zamiast jednorazówek, dozowniki wody dla wszystkich pracowników oraz inne przyjazne dla środowiska pomysły”, informuje Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający Doneck Network.

Doneck oferuje szeroką gamę farb drukarskich i mieszanek kompostowalnych, na bazie wody i rozpuszczalników do różnych zastosowań w sektorze opakowań do żywności. Farby drukarskie są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 13432 oraz „OK Compost Industrial” jak również „OK Compost Home”. W segmencie farb drukarskich na bazie wody Doneck oferuje swoim klientom produkty wykonane z dużej ilości surowców odnawialnych do różnych zastosowań z papieru i tektury. 

Firma Doneck rozszerzyła również swoją ofertę produktów w dziedzinie farb drukarskich na bazie rozpuszczalników. Klienci mogą teraz zdecydować się na haptyczne farby z miękkim dotykiem i kreszem, a także na wyjątkowo pokrywające rodzaje bieli do drukowania odwrotnego i laminatów.

Euromix: Automatyczny system dozowania 
Ta niezwykła symbioza automatycznego systemu dozowania w połączeniu z wysoce pigmentowanymi koncentratami farb jest niezbędna w nowoczesnym druku opakowań. Klienci firmy Doneck korzystają zatem ze specjalnego, inspirującego i „innego” pakietu usług. Na całym świecie Doneck Network ma 150 systemów dozowania używanych zarówno w segmencie farb na bazie wody, jak i rozpuszczalników. 

Doneck, średniej wielkości firma z siedzibą w Luksemburgu, oprócz wysokiej jakości farb drukarskich na bazie wody i rozpuszczalników do drukowania fleksograficznego i wklęsłego, oferuje dodatkowo bogate pakiety usług.

Zdjęcie: Doneck Digiproof (Doneck Network)

18.10.2019 Grupa Doneck Network inwestuje w nowy zakład produkcyjny na Węgrzech!Od dzisiaj grupa Doneck Network, europejski producent wysokiej jakości farb do flekso i roto grawiury będzie zaopatrywał swoich klientów w Centralnej Europie z najnowszego zakładu

Od dzisiaj grupa Doneck Network, europejski producent wysokiej jakości farb do flekso i roto grawiury będzie zaopatrywał swoich klientów w Centralnej Europie z najnowszego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Százhalombatta na Węgrzech. Park przemysłowy Batta zlokalizowany około 30 km na południe od Budapesztu jest idealną lokalizacją do obsługi klientów grupy Doneck Network z Centralnej Europy.

W sercu nowego obiektu znajduje się nowoczesna instalacja do produkcji farb wodnych i alkoholowych do flekso i roto grawiury. Zakład zapewnia powierzchnię dla całego procesu produkcyjnego farb drukarskich. Od nowoczesnego magazynu, poprzez wykwalifikowane laboratoria, profesjonalne działy utrzymania ruchu i logistykę z własną flotą samochodów ciężarowych. Obiekt rozpoczął produkcję farb wodnych na początku roku 2019, a alkoholowych w kwietniu 2019 roku. Wszystkie wymagania klientów są realizowane przez węgierski zespół 20 pracowników pod kierownictwem Dyrektora Zarządzającego Pana Balint Juhasz. Zgrany zespół może poszczycić się wysoką optymalizacją wszystkich procesów zachodzących podczas produkcji i rozwoju farb drukarskich. Nowy obiekt spełnia wszystkie najnowsze wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Nowy zakład w pochodzącej z Luksemburga grupie Doneck Network zapewnia solidną platformę do obsługi obszaru Europy Centralnej i dalszego rozwoju. Stary zakład założony w 2010 roku i zlokalizowany w Speckgürtel w Budapeszcie nie był w stanie obsłużyć rosnącej produkcji i rozwoju firmy. Nowy obiekt posiada przestrzeń użytkową o powierzchni 3,500 m2. Budowa zakładu wraz z planowaniem zajęła tylko 15 miesięcy.

“Lokalizacja przy autostradzie M6 gwarantuje łatwy dostęp do sieci połączeń dla klientów grupy Doneck Network na Węgrzech, Słowenii, Serbii, Słowacji, Austrii, Czechach i w Rumunii. Zadomowiliśmy się szybko, wszystkie procesy operacyjne zostały wdrożone i uruchomione w nowym przestronnym zakładzie” powiedział Pan Balint Juhasz, Dyrektor Zarządzający oddziałem Doneck Pronat Ltd.

Zdjęcie: Doneck Network

16.09.2019 Pierwsza impreza z cyklu Doneck Safety Day zakończyła się ogromnym sukcesem

Hasło “Safety first” zawsze było w centrum uwagi w siedzibie grupy Doneck Network w Luksemburgu. Szczególnie bezpieczeństwo pracowników stanowi ważny element polityki grupy. Z tego powodu Doneck stworzył kompleksowy koncept bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby upamiętnić pożar zakładu sprzed pięciu laty, zarząd zdecydował, że tegoroczna letnia impreza w siedzibie firmy Doneck Euroflex w Grevenmacher odbędzie się pod szyldem Safety day.

Impreza zakończyła się ogromnym sukcesem. Na początku Pan Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający grupy Doneck Network przywitał, zgromadzonych w tym letnim dniu pracowników. Pracownicy zostali podzieleni na sześć grup, które uczestniczyły w przygotowanych wcześniej prezentacjach i warsztatach z zakresu bezpieczeństwa pracy. Prowadzącymi byli pracownicy firmy Doneck Euroflex odpowiedzialni, na co dzień za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Uczestnicy mogli opanować techniki pierwszej pomocy takie jak masaż serca czy ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ćwiczenia były wykonywane w formie praktycznej a po zakończeniu możliwe było zadawanie pytań. Inspektor BHP Pan Klaus Muller poprowadził widowiskową prezentację, podczas której uczestnicy dowiedzieli się między innymi, czym są i gdzie znajdują się strefy zagrożone wybuchem, czym jest wybuch pyłu, jak zachowują się substancje łatwo palne, jak może dość do wybuchu pożaru, czym jest Strefa 0 i wiele innych.

Wewnętrzna jednostka straży pożarnej zapoznała uczestników z dostępnym ekwipunkiem. Wykonane zostały ćwiczenia z użyciem gaśnic i koców gaśniczych.

Najpopularniejszym stanowiskiem były dwa symulatory jazdy dostarczone przez firmę Bestsim. Uczestnicy mogli wykonać symulację jazdy pod wpływem alkoholu lub podczas korzystania z telefonu komórkowego. Po przejechaniu trasy testowej pracownicy otrzymywali podsumowanie swoich wyników i zgodność jazdy z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Imprezie towarzyszyła muzyka, jedzenie z grilla w formie bufetu (dostarczone przez firmę Party Service Böß), oraz napoje bez alkoholowe. Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu i odbioru imprezy. „Przy pięknej pogodzie i przyjemnej atmosferze pracownicy Doneck Euroflex spędzili ten dzień inaczej niż zwykle. Obserwowałam duże zainteresowanie i inicjatywę w aktywnym uczestnictwie w tym wydarzeniu. Nasz cel, jakim było zwiększenie świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa pracy został w pełni osiągnięty” powiedziała Pani Rita Knippel, Manager ds. Marketingu i Komunikacji w grupie Doneck Network.

Zdjęcie: Doneck Network

19.08.2019 Wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obozie dla uchodźców w Jordanii

Doneck - średniej wielkości Europejski producent farb drukarskich podpisał nowy kontrakt z organizacją CARE Luxembourg. Nowa formuła współpracy została stworzona z myślą o Grupie Doneck Network. Dzieci, młodzież i dorośli przebywający w obozie dla uchodźców w Azraq w Jordanii otrzymają wsparcie psychologiczne i opiekę.

Partnerstwo na rzecz najbardziej potrzebujących

W pierwszych dwóch latach współpracy (2016/2017), przekazane fundusze umożliwiły podłączenie bieżącej wody i zainstalowanie instalacji solarnych w dwóch szpitalach położniczych w Nigrze. Personel nie musi już transportować wody z odległego źródła, dostęp do czystej wody znacznie podniósł poziom higieny w obydwu ośrodkach. W roku 2018 organizacja CARE Luxembourg przy wsparciu Grupy Doneck Network zdefiniowała nowe cele zaangażowania socjalnego – innowacyjny projekt z zakresu żywienia. W 59 wioskach przebadano dzieci w wieku 6 – 23 miesięcy. Niedożywione dzieci zostały zakwalifikowane do projektu żywieniowego CARE. W wioskach stworzono „Szkoły żywienia” gdzie matki niedożywionych dzieci mogły nauczyć się jak przyrządzać wysoko kaloryczne posiłki z liści drzewa Moringa olejodajna. Po dwóch tygodniach stan większości dzieci poprawił się na tyle, że mogły powrócić pod opiekę swoich rodzin. Pracownicy organizacji CARE odwiedzali dotknięte problemem rodziny, aby sprawdzić, czy przekazana wiedza była wykorzystywana w praktyce. Realizacja tego projektu była ważnym krokiem w walce z niedożywieniem. „Projekt odniósł duży sukces i powinien być kontynuowany” potwierdza Pan Frédéric Haupert, dyrektor CARE Luxembourg.

Razem przeciw traumie u dzieci

Dzięki zaangażowaniu w obozie dla uchodźców w Jordanii, dzieci z problemem traumy oraz ich rodzice otrzymają pomoc psychologów i wsparcie. W obozie na pustyni, nie daleko od granicy i dawnych domów, przebywa aktualnie ok 36 000 osób. Uchodźcy cierpią na wiele przypadłości takich jak depresja, stres, brak perspektyw i niepewna przyszłość. Organizacja CARE wychodzi na przeciw tym problemem zapewniając uchodźcom wsparcie i pomoc. W lutym 2019 pracownicy Grupy Doneck Network mogli dowiedzieć się więcej o obozie uchodźców i ludziach tam mieszkających, dzięki zorganizowanej wystawie „Droga Syrio”. Jeszcze w tym roku planowane są kolejne podobne akcje z udziałem pracowników.

Zdjęcia: Frédéric Haupert, dyrektor CARE Luxembourg, Arndt Breitbach Dyrektor Zarządzający Grupy Doneck Network (Doneck Network)

Redaktorzy: Doneck Euroflex & Care Luxembourg

https://www.care.lu/

05.06.2019 Nadal razem przy piłce: Doneck Network & Doneck Dolphins Trier!

Średniej wielkości, europejskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wysokiej jakości farb na bazie wody i rozpuszczalnika do fleksografii i wklęsłodruku przedłużyło swoją umowę jako sponsor tytularny o kolejne trzy lata. Doneck Dolphins Trier, jedna z dziesięciu niemieckich drużyn koszykarskich na wózkach 1. Bundesligi, ukończyła sezon 2018/2019 na dobrym, 4. miejscu. W sezonie 2017/2018 drużyna zajmowała 3. miejsce. Szybkość, duch drużynowy, sukces i międzynarodowy zespół to kilka ze wspólnych cech obydwu partnerów. Wspólnie działają zgodnie z motto „nadaj życiu koloru!”

Doneck Network wspiera Doneck Dolphins Trier już od 2013 roku. Początkowo jako sponsor koszulek, a od 2015 roku jako sponsor tytularny. Obydwa zespoły dbają o długoletnie i ścisłe partnerstwo. Zespól Dolphins stanowi część Doneck. Czy to podczas sesji zdjęciowych na początku sezonu, czy w czasie rozgrywek. Pracownicy Doneck przychodzą z rodzinami na lokalne mecze, aby wspierać drużynę. Za pośrednictwem wewnątrzfirmowego kanału informacyjnego pracownicy otrzymują informacje o wynikach meczów i aktualnościach.

W nadchodzącym sezonie zespół Doneck Dolphins wesprą młode talenty. Przyjeżdżają do Trier, aby uczyć się na doświadczeniu i wiedzy Dirka Passiwana oraz innych profesjonalistów, jak Diana Dadzite. 

„Jesteśmy dumni z drużyny i chcielibyśmy nadal angażować się w tę atrakcyjną dyscyplinę sportową. Koszykówka na wózkach jest dla nas sportem integracyjnym, a tym samym stanowi dobry przykład dla otwartego społeczeństwa.” tłumaczy tę decyzję Arndt Breitbach, kierownik zarządzający Doneck Network.

Zdjęcie: Arndt Breitbach, Managing Director Doneck Network, Otmar Passiwan, Doneck Dolphins Trier & Dirk Passiwan, Doneck Dolphins Trier #11 (Doneck Network)

18.02.2019 Grupa Doneck Network: Nowy zakład na terenie Niemiec przeznaczony do produkcji farb alkoholowych do zadruku opakowań

Średniej wielkości Europejski producent wysokiej jakości farb wodnych i alkoholowych do flekso i wklęsłodruku będzie po raz kolejny obecny na targach Proflex w Stuttgarcie.

Niedawno uruchomiony, nowy zakład w Merzig w Niemczech będzie wykorzystywany do produkcji farb alkoholowych. Zwiększy to możliwości produkcyjne Grupy Doneck Network I umożliwi sprostanie wymaganiom rozwijającego się przemysłu opakowaniowego.

Dzięki zakładom w Luksemburgu i w Niemczech, Grupa Doneck Network będzie jednym z niewielu Europejskich producentów farb drukarskich posiadającym pełną redundancję produkcji wpisaną w Biznesowy Plan Awaryjny. Obydwa zakłady wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny i systemy zabezpieczeń – w tym automatyczny system przeciw pożarowy. „Osiągnęliśmy kolejny etap na drodze do zapewniania naszym klientom jak największej niezawodności dostaw, zgodnie z przyjętym planem rozwoju i zmniejszania ryzyka”, potwierdza Pan Arndt Breitbach Dyrektor Zarządzający w Grupie Doneck Network.

Podczas targów Grupa Doneck Network będzie prezentowała najnowsze produkty: poza dostępnymi dotychczas seriami farb wodnych, w ofercie znalazły się także farby alkoholowe certyfikowane zgodnie z oznaczeniem "OK Compost Industrial" – kompostowane przemysłowo (temperatura 55 °C do 60 °C) i "OK Compost Home" – kompostowane w warunkach domowych (niższa temperatura). Kompostowalność jest sprawdzana dwu etapowo zgodnie z normą EN 13432. Na początku przeprowadzana jest analiza na zawartość metali ciężkich. Następnie bada się eko toksyczność produktu. Po udanym przejściu wszystkich badań certyfikacja wykonywana jest w jednostce TÜV w Austrii.

„Przemysł opakowaniowy przykłada dużą wagę do aspektu środowiskowego swoich produktów. Dla tego Grupa Doneck Network pracuje nad nowymi rozwiązaniami przyjaznymi środowisku”, wyjaśnia tą inwestycję Pan Edgar Becker Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Grupie Doneck Network.

Na targach Proflex w Sztuttgarcie, nasi przedstawiciele będą doradzać w zakresie dostępnych serii farbowych, oraz automatycznego systemu dozującego Euromix. Na stanowisku będzie można spotkać Pana Edgara Beckera – Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą, oraz naszych przedstawicieli na rynku Niemieckim: Claudia Klampfl, Mario Ittner, Hubert Triller i Rüdiger Neuschäfer.

Oczekujemy Państwa wizyty!

Zdjęcie: Doneck DCM Merzig (Doneck Network)

12.11.2018 Alberto Pighin i Grupa Doneck Network łączą siły by kontynuować misję EUROINK

Alberto Pighin i Grupa Doneck Network ogłosili, że połączą siły, aby kontynuować misję EUROINK.

“Gdy spotkałem się z Alberto po raz pierwszy w tym roku, byłem bardzo zdziwiony, gdy dowiedziałem się, że jego firma Italien Euroink SLA miała w roku 2016 podobny wypadek (pożar), jak zakład Doneck Euroflex w Luksemburgu w 2014 roku. W przeciwieństwie do Grupy Doneck Network, firma Euroink nie była w stanie powrócić na rynek po tym tragicznym zdarzeniu. Rozmawiając z Alberto od razu rozpoznałem u niego ogromny entuzjazm, bezkompromisowe podejście do obsługi klienta i wizję dostarczenia na rynek unikalnych rozwiązań. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, że możemy podjąć współpracę i przywrócić markę EUROINK” powiedział Pan Arndt Breitbach właściciel Grupy Doneck Network.

Nowo utworzona firma DONECK EUROINK SLA będzie zarządzana przez Pana Alberto Pighin. Dzięki połączeniu zasobów i wiedzy obydwu firm możliwe będzie przywrócenie unikalnej wizji i marki, jaką było EUROINK.

DONECK EUROINK SLA będzie także partnerem inicjatywy “Les Talents Italiens” utworzonej przez Panią Laurę Teresę Venturati. Jest to grupa Włoskich producentów, której celem jest dostarczanie do klientów kompleksowych i dopasowanych do szczegółowych wymagań rozwiązań w zakresie opakowań. Proponowane usługi obejmują projekt, budowę świadomości marki, najnowsze rozwiązania w zakresie pre-press, dobór odpowiedniego substratu, kleje, laminaty i zadruk.

Zdjęcie: Zespół Doneck Euroink & Zespół Les Talents Italiens: Alberto Pighin, Arndt Breitbach, Davide Gottardi, Edgar Becker (Doneck Network)

30.10.2018 Kompostowalne farby rozpuszczalnikowe w ofercie Grupy Doneck Network

Grupa Doneck Network rozszerzyła swoją ofertę produktową o farby certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 13432. Produkty te mają zastosowanie do druku opakowań żywności i serwetek wykonanych z folii i papieru.

Przemysł opakowaniowy dąży do zwiększenia świadomości środowiskowej. Odpowiadając na ten trend Grupa Doneck Network, Europejski producent farb do flekso i rotograwiury, rozszerzył swoją ofertę o kompostowalne farby rozpuszczalnikowe. Główne serie farb rozpuszczalnikowych zostały przetestowane i certyfikowane pod kątem kompostowalności. W ten sposób w ofercie Grupy Doneck Network znajdują się kompostowalne farby wodne i rozpuszczalnikowe.

“Dzięki poszerzeniu naszej oferty, nasi klienci mogą zdecydować się na wykorzystanie farb kompostowalnych”, potwierdza Pan Frank Hofmann, Dyrektor Produktowy Grupy Doneck Network, komentując to innowacyjne rozwiązanie.

Grupa Doneck Network posiada w swojej ofercie farby kompostowalne do następujących aplikacji:

Farby rozpuszczalnikowe

Farby przygotowane do zadruku reklamówek i opakowań, seria “Euro Bag” gwarantuje najlepsze parametry techniczne, wysoki połysk, odporność na zagniecenia i ścieranie. Wysoka koncentracja pigmentu, przy niskiej lepkości gwarantuje najwyższą jakość druku obszarowego i precyzyjnego techniką fleksodruku. Seria „Euro-Film” została przygotowana do zadruku opakowań foliowych. Dodatkowo w ofercie produktowej Grupy Doneck Network znajduje się seria „Euro Max” przygotowana do zadruku kompostowalnych worków przemysłowych do pakowania żywności lub nawozów. Farby mogą być także wykorzystane do zadruku na opakowaniach do detergentów. Seria ta posiada wysoką odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Seria koncentratów wysokiej pigmentacji „Euro-Base” może być wykorzystywana, jako baza do tworzenia serii farbowych do różnych aplikacji.

Farby wodne

Grupa Doneck Network przygotowała serię farbową “Euro-Food” do zadruku papierowych opakowań do żywności, np. torebek lub papieru pakowego. Seria spełnia wymagania normy EN646 dotyczące odporności na krwawienie, nie ma zapachu i charakteryzuje się niską migracją. Seria „Euro-Nap” nadaje się idealnie do zadruku produktów z bibuły takich jak serwetki, materiały typu airlaid, chusteczki, papier toaletowy, oraz obrusy. Farby są bezzapachowe i mają dobre właściwości drukujące na absorpcyjnych podłożach. Seria „Eco-Film” posiada odporność na zamrażanie i może być wykorzystywana w opakowaniach higienicznych takich jak pieluchy lub podpaski. Seria posiada bardzo dobre właściwości drukujące i wysoki połysk.

Wszystkie opisane serie farbowe są certyfikowane zgodnie ze standardem “OK Compost Industrial” dla kompostowania przemysłowego (temperatura 55 °C do 60 °C) i „OK Compost Home” dla kompostowania w warunkach domowych (niższe temperatury). Kompostowalność jest sprawdzana dwu etapowo, zgodnie z normą EN 13432. Najpierw przeprowadzana jest analiza zawartości metali ciężkich, następnie wykonywane są testy eko-toksyczności. Po udanych testach, proces certyfikacji wykonywany jest przez instytut TÜV Austria*.

“Farby z certyfikatem OK Compost stanowią kolejny ważny punkt w naszej polityce świadomego I zrównoważonego rozwoju. Nasze motto „We think green!” zobowiązuje do oszczędzania zasobów naturalnych i energii na każdym etapie naszego procesu produkcyjnego, a także ma odzwierciedlenie w naszych produktach. Doneck Euroflex od lat kupuje energię elektryczną i gaz z certyfikatem CO2-neutral. Dodatkowo angażujemy się w wiele projektów z zakresu ochrony środowiska”, potwierdza Pan Arndt Breitbach – Dyrektor Zarządzający Grupy Doneck Network.

W ofercie Grupy Doneck Network znajdują się farby wodne I rozpuszczalnikowe do flekso I rotograwiury, umożliwiające zadruk na szerokiej gamie substratów takich jak tektura, opakowania giętkie, laminaty itp.

*Uwaga dotycząca kompostowalności:

Aby opakowanie było kompostowane, dodatki takie jak kleje i farby nie mogą ograniczać naturalnego procesu bio-degradacji opakowania, ani wpływać negatywnie na wzrost roślin. Dzięki temu powstały kompost, może być ponownie użyty w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Zdjęcie: Kompostowalna torebka na chleb zadrukowana farbami Doneck (Doneck Network)

05.09.2018 Profesjonalne zarządzanie barwą z Doneck DigiProof

W odpowiedzi na rosnące wymagania techniczne przemysłu drukarskiego, w roku 2017 w grupie Doneck Network powołany został zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem barwą. Grupa zajmuje się wsparciem i doradztwem dla naszych klientów w zakresie profesjonalnego zarządzania barwą. Na wyposażeniu zespołu znajduje się urządzenie Doneck DigiProof.

Grupa Doneck Network opracowała różne pakiety rozwiązań zależne od aplikacji. Od przygotowania standardowej receptury na podstawie podanych przez klienta wymagań, aż do wysokiej jakości kart koloru zawierających nadruk cyfrowy, wykonany urządzeniem DigiProof, wartość deltaE i tolerancję plus/minus. Wszystkie rozwiązania zarządzania barwą dostępne są dla klientów Doneck Network. Możliwe jest też wdrożenie takich rozwiązań bezpośrednio u klienta. Nasz zespół specjalistów doradza i wspiera klientów w zakresie wyposażenia i implementacji rozwiązań z zakresu zarządzania barwą.

Zalety rozwiązania Doneck DigiProof są oczywiste: pełna powtarzalność bazująca na danych spektralnych i trwałość wydruków cyfrowych DigiProof to tylko dwa argumenty przemawiające na korzyść tej technologii. Cyfrowe karty koloru mogą być drukowane w dowolnym momencie na podstawie danych spektralnych i charakteryzują się wysoką odpornością na przebarwienia i zmianę koloru pod wpływem światła. Wydruki odzwierciedlają kolory, jakie uzyskane będą potem na maszynie drukującej. Nadruk charakteryzuje się wysoką jakością i żywymi kolorami. Dodatkowo można zdefiniować kolor podłoża pod wydruk (biały lub brązowy). Wydruki mogą być wykonywane na papierze zwykłym i powlekanym. W przeciwieństwie do ręcznych urządzeń drukujących DigiProof gwarantuje równomierny nacisk przy wykonywaniu nadruku. Szczegółowe dane koloru (plik cxf, standard cyfrowy) ułatwią komunikację z klientem końcowym.

Implementacja rozwiązania Doneck DigiProof bezpośrednio u klienta zapewnia niezależność i komfort szybkiego wydruku kart kolorów. Przyspiesza to procesy w drukarni i eliminuje konieczność oczekiwania na dostarczenie kart. Urządzenie DigiProof jest proste i intuicyjne w obsłudze. Kalibracja wykonywana jest automatycznie.

Nasz zespół specjalistów ds. Zarządzania barwą/DigiPRoof jest do Państwa dyspozycji. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem +352 710 810 1.

Zdjęcie: Urządzenie Doneck DigiProof (Doneck Network)

20.08.2018 Obchody 20-lecia firmy Doneck Euroflex w Grevenmacher w Luksemburgu

Ponad 200 międzynarodowych gości uczestniczyło w kolorowej, rodzinnej uroczystości

W piękną sobotę 11 sierpnia zapachy świeżo upieczonych ciast i grillowanych specjałów, takich jak kiełbaski i hamburgery, zapraszały pracowników Doneck Network wraz z rodzinami do jedzenia. Rodzinna impreza „Family Day 2018” została zorganizowana przez pracowników na terenie firmy w Grevenmacher.

Sercem wydarzenia były atrakcje przygotowane przez Spielmobil Konz dla dużej grupy przybyłych dzieci. Dla pociech dostępne były między innymi trasa samochodowa, ściana wspinaczkowa, nożne rzutki, piłkarzyki i dmuchany zamek. Najbardziej popularne wśród dzieci było malowanie twarzy.

Podczas trzech wycieczek po zakładzie zgromadzeni goście mogli uzyskać odpowiedzi na pytania typu „Tato, gdzie pracujesz?” lub „Jak wygląda proces produkcji farb?” i wiele innych. Przewodnicy, właściciel Pan Arndt Breitbach i Dyrektor Sprzedaży Pan Edgar Becker prowadzili gości przez magazyny surowców, obszar produkcji farb wodnych, nowoczesne laboratorium i logistykę odpowiadając na pojawiające się pytania.

Około godziny osiemnastej odbyły się zawody balonowe. W rytm piosenki „99 Red Ballons” goście wypuścili w niebo podpisane balony, obserwując, który poleci najwyżej i zwycięży. Następnie wszyscy udali się do zbudowanego na tą okazję namiotu, gdzie firma Landgasthaus Böss przygotowała bufet barbecue. Zaskoczony właściciel Pan Arndt Breitbach otrzymał wiele gratulacji i prezentów z okazji dwudziestolecia firmy. „Przy tej okazji, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom firmy i ich wieloletniemu zaangażowaniu. Bez Was sukces Doneck Network nie byłby możliwy” powiedział Pan Arndt Breitbach na zakończenie oficjalnej części uroczystości.

Przybyli goście reprezentowali prawdziwie kolorową mieszankę. Większość pracowników mieszka w pobliskim mieście Trewir lub w jego okolicach. Na uroczystości pojawili się również goście z europejskich oddziałów firmy, Anglii, Polski i Węgier. Dzięki zaangażowaniu pracowników i pięknej pogodzie impreza została jednogłośnie oceniona jako bardzo udana.

Zdjęcie: Arndt Breitbach (Dyrektor Zarządzający Doneck Network) i Edgar Becker (Dyrektor Zarządzający Sprzedaż).

13.06.2018 Zdrowe odżywianie niedożywionych małych dzieci w Nigrze!

W drugim roku współpracy, 2017, CARE Luxembourg i Doneck Euroflex utworzyły  „szkół żywieniowych” w 79 wioskach projektu, w których niedożywione dzieci otrzymują pomoc i są dokarmiane.

Na początku projektu przeprowadzono badanie diagnostyczne. CARE określiła stan zdrowia dzieci w wieku 6-23 miesięcy w 59 wioskach. Niedożywienie stwierdza się na podstawie obwodu ramienia. Przy obwodzie od 115 do 125 mm dziecko jest niedożywione w stopniu średnim, poniżej 115 mm w stopniu znacznym. Wynik badania około 3138 dzieci to: 2755 zdrowych dzieci, 318 niedożywionych w stopniu średnim i 65 niedożywionych w stopniu znacznym. Dzieci niedożywione w stopniu znacznym zostały objęte opieką medyczną w centrum zdrowia lub szpitalu.

Dla 156 dzieci z niedożywieniem w stopniu średnim w 16 wioskach, w centrach wiosek, pod baobabami, utworzono, „szkoły żywieniowe”. Matki uczyły się tutaj każdego dnia, jak przy użyciu nielicznych składników i właściwego dozowania przygotować pożywne i kaloryczne posiłki dla swoich dzieci. Podczas gdy dania gotowały się na wolnym ogniu, przeprowadzano seminaria poświęcone higienie i żywności. Aby zobaczyć postępy po dwutygodniowej „szkole żywieniowej”, ponownie zmierzono ramiona dzieci.

Ogółem 139 dzieci już po dwóch tygodniach zdołało osiągnąć „normalny” stan żywieniowy. „To fantastyczny wynik, tym bardziej, że miało to miejsce w miesiącu, w którym zasoby żywności nie były zbyt liczne”, komentuje Robert Schadeck, prezes CARE Luxembourg.

Aby zobaczyć, czy ta wiedza będzie stosowana także w domach, po „szkołach żywieniowych” CARE przeprowadziła także wizyty domowe u rodzin. Podczas wizyty w szpitalu personel medyczny zapewnił, że dzieci, których matki uczęszczały do „szkoły żywieniowej” CARE, nie powróciły już do szpitala wskutek niedożywienia.

Dzięki hojnej dotacji Doneck, można było pokryć nie tylko koszty zakupu i dystrybucji materiałów, jak zestaw łyżek, taśmy miernicze, wagi dziecięce, zeszyty, mazaki do szkół żywieniowych, ale częściowo także koszty personalne i logistyczne tego projektu. A co najważniejsze: w tych wioskach zwiększyła się świadomość problematyki unikania niedożywienia u małych dzieci na przyszłość.

Redakcja: Care Luxemburg i Doneck Euroflex

Foto: Wies / Care Luxemburg

19.02.2018 Doneck Euroflex produkuje farby drukarskie neutralne dla środowiska i proponuje farby wodne na bazie surowców odnawialnych!

"Myślimy na  zielono!" - takie jest motto sieci Doneck na tegorocznym Proflex. 

Luksemburski producent farb drukarskich wdrożył w życie już wiele przedsięwzięć, aby udowodnić, że temat zrównoważonego rozwoju jest rzeczywiście poważnie traktowany. 

Od stycznia 2018 r. Firma Doneck Euroflex przekształciła cały proces produkcyjny w Luksemburgu na neutralny klimatycznie. Firma od lat bazuje na nergii elektrycznej pozyskiwanej dzięki energii wodnej, a obecnie wykorzystuje naturalny eko-gaz. Ponieważ działalność firmy jest od lat uwzględniana w bilansie CO2, może zatem kompensować go poprzez udział w projekcie ochrony lasów w Brazylii oraz programie redukcji emisji w Peru, Działanie to zostało potwierdzone przez specjalistę klimatologa ClimatePartner.

Oprócz neutralności klimatycznej we własnych procesach, Doneck Euroflex pracuje również nad zwiększonym wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska i klimatu surowców. Tak więc udało się opracowanie bardziej przyjaznych dla środowiska wodnych farb fleksograficznych do drukowania na tekturze falistej. Seria Euroboard WKE opiera się na filozofii systemu kolorów podstawowych, w którym tradycyjne koncentraty pigmentów zastępowane są nowo opracowanymi rozjaśniaczami. Znaczące części tradycyjnych żywic akrylowych i dodatków zostały zastąpione alternatywami opartymi na surowcach odnawialnych lub systemach hybrydowych. Zmniejsza to zużycie surowców chemicznych otrzymywanych na bazie ropy naftowej i obniża związany z surowcem odcisk CO2 stosowanej farby drukarskiej.

Za pomocą wprowadzonego na rynek automatycznego systemu dozowania EUROMIX, sieć Doneck Network oferuje producentom tektury falistej możliwość, dzięki użyciu różnych rozjaśniaczy, zastosowania zarówno konwencjonalnej, jak i nowo wprowadzonej chemii farb drukarskich, w zależności od wymagań klienta. 

Oczywiście nasza strategia zrównoważonego rozwoju określa nasze codzienne działania pod wieloma względami. Liczne projekty mające na celu uniknięcie niepotrzebnych odpadów, zwiększenie efektywności energetycznej aż po bardziej przyjazną środowisku flotę pojazdów, pomagają nam stale redukować nasz wpływ na środowisko", wyjaśnia menager zarządzający, Arndt Breitbach

Zdjęcie: Certyfikat Firma neutralna dla klimatu (sieć Doneck)

13.10.2017 Grupa Doneck Network stawia na przyjazną klimatowi flotę samochodową

Zgodnie z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju, grupa Doneck Network po raz kolejny zainwestowała w tym roku w przyjazną klimatowi flotę samochodową. 75% floty transportowej firmy jest wyposażona w silniki zgodne ze standardem Euro 6. Dzięki temu zużycie paliwa spada o 20%, a także zmniejsza się emisja CO2.

Dodatkowo, wszystkie pojazdy wyposażone są w nowoczesne systemy nawigacyjne pomagające optymalizować trasy przejazdu i wspierać kierowców w oszczędnej jeździe. Wszyscy kierowcy przechodzą specjalne szkolenie w tym zakresie. Nie dziwi więc, że za swoją nienaganna jazdę i osiągnięte wyniki jeden z kierowców grupy Doneck Network został dwukrotnie nagrodzony tytułem "German Champion of the Federal Traveltainer League" nadawanym przez zrzeszenie operatorów systemów nawigacyjnych na podstawie zebranych w ciągu roku danych.

Grupa Doneck Network zrobiła także pierwszy krok w kierunku e-transportu osobowego. Zakupiony został pojazd z napędem elektrycznym, którego przeznaczeniem są krótkie i lokalne trasy, które mogą być pokonane na jednym ładowaniu akumulatora. Ponieważ energią elektryczna kupowana w oddziale Doneck Euroflex w Luksemburgu jest oznaczona symbolem „CO2 neutral”, każdy pokonany nowym e-samochodem kilometr jest całkowicie pozbawiony emisji dwutlenku węgla.

“Zrównoważony rozwój jest bardzo mocno wpisany w naszą firmową filozofię”, potwierdza Pan Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający grupy Doneck Network. „Aktualnie pracujemy nad kilkoma ważnymi projektami z zakresu optymalizacji zużycia zasobów naturalnych, szczególnie w obszarze energii i odpadów”.

Oddział Doneck Euroflex od roku 2010 jest certyfikowany przez jednostkę TÜV Saarland w standardzie EN ISO 14001. Strategia zrównoważonego rozwoju bazuje na normie ISO 26000.

Zdjęcie: Grupa Doneck Network

01.07.2017 Czysta woda dla personelu i matek dwóch klinik położniczych w Nigrze!

Współpraca i wsparcie finansowe Doneck Eurfolex dla organizacji Care Luxembourg umożliwiło podłączenie bieżącej wody do dwóch klinik położniczych w Timia i Krip Krip w północnym Nigrze w 2016 roku.

Przygotowania rozpoczęły się w 2015 roku. Dwóch specjalistów, inżynier mechanik i inżynier geolog dokonali oceny zakresu koniecznych do wykonania prac. W lutym 2016 roku obydwie kliniki zostały zaopatrzone w zasilanie panelami słonecznymi, które umożliwi pompowanie wody gruntowej.

W lecie (sierpień, wrzesień), przy pomocy lokalnej firmy HED Tamat rozpoczęły się prace wykonawcze – układanie orurowania, przygotowanie i podłączenie pomp. Następnie wykonywane były prace w klinikach – hydraulika i prace murarskie. Zbudowane zostały wieże ciśnień, by zapewnić nieprzerwane dostawy wody. Wieże zostały wyprodukowane w mieście Agadez, a następnie przewiezione w rejon robót. Zostały wyprodukowane ze stali nierdzewnej i blachy metalowej. Każda wieża ma pojemność 5m³. Napełnienie wieży w Krip Krip zajmuje 50 minut, a wieży w Timia 35 minut. Projekt został ukończony w październiku 2016. Jak na razie obydwie instalacje działają bez zarzutu dostarczając czystą pitną wodę do obydwu klinik.

Młoda kobieta z Krip Krip w ten sposób wyraziła swoją wdzięczność z dostępu do pitnej wody: “Niewiarygodne, ale prawdziwe. Nigdy wcześniej nie widziałam kranu z dostępem do bieżącej wody w tak odległej lokalizacji, jaką jest Krip Krip. Dziękujemy Bogu, firmie HED Tamat i wszystkim partnerom, którzy umożliwili dostarczenie wody tej klinice”.

Szczodra dotacja Doneck Euroflex zmieniła i ogromnie poprawiła warunki w dwóch klinikach położniczych w odległych rejonach Nigru.

Redaktor: Care Luxemburg i Doneck

Zdjęcia: Care Luxemburg

05.06.2017 Alexis Mur nowy Szef Sprzedaży wzmocni oddział Doneck Network w Hiszpanii

Dynamiczny rozwój grupy Doneck Network w Hiszpanii zaowocował zatrudnieniem Pana Alexis Mur na stanowisko Szefa Sprzedaży Doneck Iberica.

W Hiszpanii, w zakresie farb fleksograficznych Alexis Mur jest niepodważalnym ekspertem. Obok wysokiego poziomu kompetencji ma on także bardzo dynamiczną osobowość. Cała wiedza i doświadczenie będą wykorzystywane do wsparcia naszego zespołu w grupie Doneck Network. Od kwietnia 2017 Alexis Mur zarządza sprzedażą w Hiszpanii, Portugalii a także Francji.

Alexis Mur zdobywał doświadczenie u producenta farb fleksograficznych w Hiszpanii. „Zawsze było dla mnie istotne, by pracować w firmie z płaską strukturą i krótkimi kanałami komunikacyjnymi, taka organizacja zapewnia najlepszą bazę dla optymalnej obsługi klienta. Do grupy Doneck Network przekonała mnie niezwykła elastyczność w działaniu, zaawansowane technologie produkcji, oraz parametry techniczne oferowanych produktów. Ofertę Doneck Network uzupełniają produkty/usługi specjalne takie jak farby do bezpośredniego kontaktu z żywnością czy automatyczny system dozujący Euromix” informuje Alexis Mur, zadowolony ze zmiany w swojej karierze zawodowej.

„Jesteśmy zachwyceni, że możemy współpracować z Panem Murem. Jego doświadczenie i zaangażowanie będą ogromną zaletą dla naszych klientów w Hiszpanii. Pomimo, że nasz współpraca dopiero się rozpoczęła, czuję, że mamy takie same cele i realizujemy je zwiększając zadowolenie naszych klientów” potwierdza Roger Martínez Tonn, Dyrektor oddziału w Hiszpanii.

Zatrudniając Pana Mura, grupa Doneck Network zyskała specjalistę w zakresie wodnych i alkoholowych farb fleksograficznych, który będzie działał w regionie Europejskim. Automatyczny system dozujący i profesjonalne laboratorium w oddziale w Hiszpanii zapewni naszym klientom obsługę techniczną i wsparcie na najwyższym poziomie.

10.04.2017 Podpisanie umowy licencyjnej między Toyo INK a firmą Doneck Euroflex S.A. na dystrybucję farb wodnych do laminatów

Firmy Toyo INK Co. Ltd., członek grupy Toyo INK, oraz Doneck Euroflex S.A., Europejski producent farb do druku flekso i wklęsłodruku, poinformowały o zawarciu w dnia 1 kwietnia 2017 roku umowy licencyjnej, która umożliwia produkcję i sprzedaż serii farb wodnych AQUALIONA™ i AQUAECOL™ na rynku europejskim. Obaj partnerzy mają nadzieję, że porozumienie wzmocni pozycję obu firm w przemyśle opakowaniowym na rynku międzynarodowym. Przewiduje się, że farby wodne będące alternatywą dla alkoholowych będą zwiększały swój udział w rynku, zwłaszcza w branży opakowań spożywczych.

„Cieszymy się bardzo z podpisania tego porozumienia z firmą Doneck Euroflex, poważnym dostawcą farb drukarskich w Europie” zapewnia Katsumi Yamazaki, prezes firmy Toyo INK. „W Azji, a także w Ameryce Północnej i Południowej udało się nam już osiągnąć stabilny wynik i wysoką sprzedaż. Nowa umowa licencyjna pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję, rozszerzając sprzedaż w Europie - w regionie, w którym do tej pory byliśmy słabo reprezentowani.“

Wchodząc w szeroko rozwiniętą sieć sprzedaży firmy Doneck, Toyo INK chce zapewnić kompleksową i indywidualnie dobraną obsługę klienta dostosowując się jednocześnie do potrzeb rynku. Plan rozwoju na lata 2018 – 2020 przewiduje dostawy w wysokości 1000 ton rocznie.

„Cieszymy się bardzo z możliwości wprowadzenia tej unikalnej technologii na bazie wody, która prowadzi do zwiększenia ochrony środowiska. Jesteśmy dumni, że Toyo INK wybrało firmę Doneck Network, jako partnera sprzedaży serii AQUALIONA™ i AQUAECOL™ na rynku europejskim“, mówi Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający i główny akcjonariusz Doneck Network.

Firma Toyo INK jest pionierem w dziedzinie technologii sterylnego pakowania żywności w opakowaniach na bazie laminatów. AQUALIONA™ to pierwsza seria farbowa na bazie wody przeznaczona do wysokiej jakości sterylnych laminowanych opakowań zapewniająca doskonałą drukowalność przy dużych prędkościach. AQUAECOL™ to seria na bazie wody przeznaczona do druku wklęsłego na laminatach, charakteryzująca się wysoką pigmentacją, co pozwala na doskonałą drukowalność i wysoką rozdzielczość. AQUAECOL™ nadaje się do różnych zastosowań: od opakowań do drobnych przekąsek aż po sterylne opakowania dla produktów spożywczych.

17.03.2017 Trudna sytuacja w zakresie dostaw dwutlenku tytanu powoduje wzrost cen białych farb drukarskich oraz wymusza wykorzystanie materiałów zastępczych

Trudna sytuacja w zakresie dostaw dwutlenku tytanu powoduje wzrost cen białych farb drukarskich oraz wymusza wykorzystanie materiałów zastępczych 

Chcielibyśmy poinformować, że z uwagi na trudną sytuację na rynku dwutlenku tytanu jesteśmy zmuszeni do podwyższenia cen białych farb drukarskich ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2017.

Jak Państwo mogą dowiedzieć się z informacji na naszej stronie internetowej, kluczowy dostawca dwutlenku tytanu, Huntsman, poinformował 31 stycznia 2017 o wystąpieniu poważnego pożaru w zakładzie produkcyjnym Pori w Finlandii oraz nadał temu zdarzeniu rangę siły wyższej. Zakład charakteryzuje się roczną zdolnością produkcyjną w wysokości 130000 ton, co stanowi około 10 % zapotrzebowania europejskiego rynku. Ponieważ w Pori preferencyjnie produkuje się pigmenty do zastosowania w farbach drukarskich na bazie dwutlenku tytanu, oceniamy, że zakład ten pokrywa około 40- 50 % europejskiego zapotrzebowania na farby do flexodruku i wklęsłodruku. Przyczyną tak dużego udziału na rynku jest wysoki połysk oraz szczególnie korzystne właściwości abrazyjne materiału produkowanego w tym zakładzie.

Zakład produkcyjny Pori – według naszych dotychczasowych informacji – będzie nieczynny co najmniej do końca roku. Ponieważ żadna inna lokalizacja firmy Huntsman nie jest w stanie wyprodukować towaru tej jakości, producenci farb drukarskich są zmuszeni do nabycia produktu zastępczego w stosowniej ilości i jakości. Jest to szczególne wyzwanie, ponieważ europejscy dostawcy dwutlenku tytanu znacznie zredukowali stany swoich magazynów, a dostawcy z Azji z uwagi na wzmożone wymogi z tytułu ochrony środowiska również wykazują ograniczone możliwości. Skutkiem jest dramatyczna podwyżka cen dwutlenku tytanu – w ostatnich tygodniach cena wzrosła o 30 – 40%. 

Ponieważ pigmenty o jakości typowej dla tej, którą dostarcza zakład produkcyjny w Pori i jaka jest pożądana przez większość przemysłu farb drukarskich, nie są obecnie dostępne w wymaganej ilości, jesteśmy zmuszeni od marca 2017 do stosowania pigmentów zastępczych od Huntsman lub od innych producentów. Pomimo, że Grupa Doneck dokłada wszelkich starań, aby uzyskać właściwości pigmentu w dotychczasowej jakości również za pomocą alternatywnych jakości dwutlenku tytanu, możliwe jest wystąpienie niższego połysku i wyższej skłonności do abrazji naszych białych farb drukarskich. Z największą starannością przeprowadzamy badania materiałów alternatywnych w naszych laboratoriach. Gdyby specyfikacje obecnych dostaw wykazywały rozbieżności w stosunku do wcześniej uzgodnionych, poinformujemy o tym osobno klientów, których to dotyczy i uzgodnimy dalszy sposób postępowania. W każdym przypadku zalecamy - przed rozpoczęciem produkcji - przeprowadzenie ponownej kontroli szczegółowych parametrów lub właściwości produktów, które nie były jednoznacznie uzgodnione z naszą firmą.

Więcej informacji: PR VdL 02 2017 (PDF)

Zdjęcie: Doneck Network

16.02.2017 Huntsman – kluczowy dostawca dwutlenku tytanu informuje o pożarze w zakładzie w Pori (Finlandia) – producenci białej farby w trudnej sytuacji

Huntsman – kluczowy dostawca dwutlenku tytanu informuje o pożarze w zakładzie w Pori (Finlandia) – producenci białej farby w trudnej sytuacji

31 stycznia 2017r. firma Huntsman podała informację o pożarze w zakładzie w Pori w Finlandii. Zakład w Pori posiadał moc produkcyjną rzędu 130 000 ton rocznie, co odpowiada około 10% zapotrzebowaniu rynku Europejskiego.

Firma Huntsman zadeklarowała, że zakład będzie ponownie uruchomiony tak szybko jak to będzie możliwe. Niestety na chwilę obecną nie podano żadnego przybliżonego terminu wznowienia produkcji.

Wypadek zdążył się w bardzo niekorzystnym dla rynku momencie, kilku Europejskich producentów było w trakcie wyprzedawania zapasów magazynowych. Przy tak ograniczonych możliwościach produkcji i dostaw, nie jest pewne czy Europejscy producenci dwutlenku tytanu będą w stanie sprostać wymaganiom rynku.

Huntsman posiada kilka zakładów w Europie, które w zaistniałych okolicznościach mogą częściowo realizować zamówienia. Przyszłe możliwości produkcyjne firmy nie są znane na dzień dzisiejszy.

Doneck Network pracuje intensywnie, aby zapewnić ciągłość dostaw dla swoich klientów. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości sytuacja ustabilizuje się.

Jeżeli jakość dostarczanych produktów ulegnie zmianie, będziemy na bieżąco informować naszych klientów. Zalecamy naszym klientom dokładne sprawdzanie wszystkich właściwości produktu, szczególnie tych niezdefiniowanych w umowach handlowych, przed rozpoczęciem druku.

Doneck Network gwarantuje, że żaden z naszych klientów nie będzie poszkodowany ze względu na braki czy opóźnienia w dostawie towarów.

Więcej informacji: EUPIA PR 02 2017 (PDF)

Zdjęcie: Karri Laihonen /Yie

12.01.2017 Początek roku z Ianem Carmichael na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Wielkiej Brytanii oraz dużymi zmianami we wszystkich laboratoriach grupy Doneck Network

Wraz z początkiem roku 2017 grupa Doneck Network wzmocniła swoją pozycję na rynku brytyjskim. Dzięki powołaniu Iana Carmichael na stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Wielkiej Brytanii udało się nam pozyskać specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w przedsiębiorstwach średniej wielkości w branży farb drukarskich. Ian doskonale zna świat fleksografii i wklęsłodruku, a jednocześnie posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Wspólnie będziemy umacniać pozycję grupy Doneck Network na rynku brytyjskim.

Zadowolenie naszych klientów było i jest dla nas najwyższym priorytetem. Aby rozwijać i usprawniać obsługę klientów na rynkach lokalnych, wdrożony został program rozbudowy i dofinansowania laboratoriów w naszych oddziałach. Nowo zakupione wyposażenie umożliwi m.in. sprawdzanie resztkowej zawartości alkoholu, sił wiązań, współczynnika tarcia, oraz odporności na światło i czynniki atmosferyczne. 

"Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem tak dobrze przyjęty w firmie Doneck Network. Cieszę się na naszą współpracę. Wspólnie chcemy rozwijać obsługę techniczną, sprzedaż i portfolio produktów Doneck dla klientów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.” – mówi z entuzjazmem Ian Carmichael.

19.12.2016 Nowe serie farbowe i nowe możliwości w grupie Doneck Network!

Czy będą to farby drukarskie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością, opakowania dające się przetworzyć na kompost lub nadające się do pieczenia. Doneck Network opracował nowe serie farbowe do specjalnych zastosowań.

Opakowania do żywności muszą spełniać różne funkcje. Głównym ich zadaniem jest ochrona produktu od momentu zapakowania przez producenta aż do chwili konsumpcji przez klienta. Ochrona ta stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, aż po ochronę przed czynnikami środowiskowymi (temperatura, opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, itd.). Priorytetem jest jednak ochrona konsumenta przed migracją substancji między produktem a opakowaniem co doprowadziłoby do skażenia produktu.

Opakowanie umożliwia transport produktów od producenta poprzez POS (Point of Sales - punkt sprzedaży) aż do momentu otrzymania go przez konsumenta. Tam powinny być przechowywane. Opakowanie jest także źródłem informacji o składnikach, pochodzeniu itp. Dodatkowo jest to narzędzie marketingowe w punktach sprzedaży, służące reklamie i promocji produktu. Decyzję o zakupie produktu konsument podejmuje w czasie od trzech do siedmiu sekund. W przeprowadzonej ankiecie 85% konsumentów przyznało, że głównym powodem decyzji o zakupie jest kolorowe opakowanie. Tak jak jest ono różnorodne, tak różne są wymagania dotyczące pakowania żywności. Do tego dochodzą parametry techniczne i kryteria, takie jak materiały (papier, folia) i ich wykorzystanie od produkcji aż do utylizacji. Czy opakowanie jest narażone na działanie wysokich (np. pieczenie w piekarniku) lub niskich (np. chłodzenie w zamrażarce) temperatur? Czy ma bezpośredni kontakt z żywnością? Czy powinno nadawać się do kompostowania? Te i wiele innych pytań ilustruje nam jak wysokie są wymagania dotyczące pakowania żywności.

Niezależnie od technicznej specyfikacji druku producent farby musi uwzględnić wszystkie szczegółowe wymagania konkretnej aplikacji. Grupa Doneck Network, która cieszy się na rynku dużą renomą i zaufaniem w segmencie dóbr konsumpcyjnych, posiada system zarządzania z certyfikatem higieny DIN EN ISO 22000. Ze względu na liczne zapytania od producentów opakowań, dział R&D przygotował serie farbowe do specjalnych zastosowań.

Seria farb wodnych Euro-Contact w połączeniu z odpowiednim lakierem (Over Print Varnish) opracowana przez Doneck, nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Otwiera to nowe perspektywy dla przemysłu opakowań artykułów spożywczych. W klasyfikacji zarządzania bezpieczeństwem produktu Doneck Network traktuje tę aplikację ze szczególną uwagą i korzystając z usług niezależnego, akredytowanego laboratorium potwierdza zgodność opracowanych farb z obowiązującymi przepisami. Dział R&D grupy Doneck Network opracował serię farbową, która została przetestowana i certyfikowana przez ISEGA. Seria umożliwia drukowanie na tekturze w systemie Post-Print (tektura powlekana, niepowlekana i wygładzona), oraz w systemie Pre-Print (tektura niepowlekana). Seria może być wykorzystywana do wykonywania nadruków np. na tacach owocowych i warzywnych, kartonach do pizzy lub podstawkach do tortów. Serię Euro-Contact cechuje znakomita drukowalność i wysoka stabilność na maszynie drukarskiej.

Kolejne wyzwanie dla działu R&D grupy Doneck Network stanowiła farba wykorzystywana do zadruku foremek na muffiny (babeczki). Ponieważ papierowe foremki są podgrzewane razem z ciastkiem do temperatury 220°C powraca, w jeszcze bardziej wymagającej formie, temat migracji. Nawet w tak wysokich temperaturach nie może następować wykrywalna migracja farby do produktu spożywczego. Dopuszczalna jest migracja określona parametrami SML (dopuszczalne limity migracji). Dodatkowym wymogiem jest taki dobór składników bazowych tak, aby w wysokich temperaturach nie mogły się uwalniać substancje szkodliwe. Seria farbowa Euro-Food WSG otrzymała certyfikat ISEGA, co potwierdza bezpieczeństwo jej wykorzystania, oraz zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie nadruku na foremkach na muffiny (babeczki).

Zupełnie innym, ale niemniej ważnym trendem na rynku jest zapotrzebowanie na kompostowalność opakowań drukowanych. W tym przypadku zarówno farba jak i pozostałe składniki opakowania decydują o kompostowalności. Przeprowadzone przez niezależnych ekspertów testy pozwoliły określić, które pigmenty należy wybrać dla danych serii farbowych, aby uzyskać zgodność z normą EN 13432. Dzięki temu produkty zadrukowane tymi farbami mogą być one oznaczone znakiem zgodności "OK Compost" i "OK Compost Home".  Wszystkie składniki bazowe użytych farb zostały poddane rygorystycznym testom sprawdzającym zawartość metali ciężkich i ekotoksyczność. 20-dniowy test uprawy rzeżuchy i pszenicy jarej potwierdził pełną kompostowalność opracowanych serii farbowych.

Seria farb wodnych Euro Food została opracowana dla opakowań spożywczych wykonanych z papieru. Seria farbowa do torebek i papierów pakowych spełnia standardy odporności na krwawienie (bleeding) zgodnie z normą EN 646, jest bezwonna, a także posiada niską migrację. Seria Euro Film została stworzona z myślą o branży przetwórstwa folii plastikowej. Łatwo się na niej drukuje, posiada dobrą przyczepność i odporność na folii PE/PP. Seria Euro Nap jest przeznaczona do drukowania na serwetkach i obrusach. Nadaje się ona do druku na materiałach bibułkowych takich jak serwetki papierowe, chusteczki, papier toaletowy lub airlaid, jest to farba bezwonna i daje dobre rezultaty druku na podłożach chłonnych.

„Opracowanie nowych serii farbowych było czasochłonnym i kosztownym procesem, ale zagwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Wierzę, że nasi klienci to docenią”, mówi na temat wprowadzonych innowacji Dyrektor Sprzedaży Pan Edgar Becker.

Zdjęcie: Opakowanie papryki przeznaczone dla bezpośredniego kontaktu z żywnością (Doneck Network)

25.10.2016 Nowy projekt z Doneck Network: Czysta woda pitna dla noworodków i matek w Nigrze.

Po latach konsekwentnego zaangażowania społecznego w środowisku lokalnym firma Doneck Euroflex - wyspecjalizowany producent farb drukarskich z siedzibą w Grevenmacher - zdecydowała się na przełom. Wspólnie z międzynarodową agencją humanitarną CARE firma opracowała zgodną ze strategią firmy koncepcję, poprzez którą zarząd i pracownicy chcieliby wyrazić swoje zaangażowanie i solidarność w środowisku międzynarodowym.

Projekt wspiera dwa szpitale położnicze w północnym Nigrze. Niger jest najbiedniejszym krajem na świecie. Posiada również najwyższy wskaźnik umieralności matek i dzieci w trakcie porodu lub wkrótce po ich urodzeniu. Statystycznie przyjmuje się, że przy porodzie umiera, co siódma kobieta. Tymi problemami obaj partnerzy zajmują się w pierwszym roku współpracy. Hojna darowizna umożliwiła podłączenie szpitali do sieci wodociągowej. Dzięki temu położne nie muszą nosić wody ze studni oddalonych o 400 lub 1000 metrów od kliniki. Tym samym higiena w szpitalu oraz zdrowie noworodków i ich matek ulega poprawie. Każdego dnia, z każdym nowym narodzeniem dramatyczne wskaźniki umieralności zmniejszają się.

Wstępnie współpraca jest przewidziana na trzy lata. Poza zaopatrzeniem szpitali w bieżącą wodę projekt ma wspierać ośrodki dożywiania dzieci oraz przyczynić się do poprawy żywienia w szkołach podstawowych.

Dyrektor firmy Doneck Euroflex Arndt Breitbach i prezydent firmy CARE Robert Schadeck po podpisaniu umowy. (Zdjęcie: CARE)

29.09.2016 Oscar meets Jack: Doneck Network funduje kameleona!

Nowy kameleon „Jack“ zastąpił skradzionego kameleona o imieniu „Freddy“ w parku motyli w Grevenmacher.

W pierwszym tygodniu września w parku motyli w Grevenmacher zgłoszono kradzież kameleona lamparciego o imieniu „Freddy”. Zwierzę (15 cm długości) zostało skradzione z tropikalnego terrarium, o czym informowała policja w Luksemburgu.

Firma Doneck Euroflex natychmiast zareagowała na wiadomość o kradzieży i ufundowała nowego kameleona o imieniu „Jack” z Madagaskaru. Atrakcja parku zaginęła, a sezon się jeszcze nie skończył.  Wczoraj wieczorem (28 września) nastąpiło oficjalnie przekazanie. „Jack już się zaaklimatyzował i dobrze się u nas czuje”, mówi nam opiekunka zwierząt.  „Chętnie sfinansowaliśmy zakup nowego kameleona. Posiadamy kilka cech wspólnych: naszym logo jest „Oscar“ - kameleon.  Jest to nasz znak rozpoznawczy i odniesienie do produkowanych przez nas farb drukarskich. Oscar widnieje m.in. na naszych samochodach dostawczych, które jeżdżą po całej Europie”, komentuje ten niezwykły podarunek Arndt Breitbach.

Kameleon potrafi bardzo szybko zmieniać ubarwienie ciała i przez to dopasować się do otoczenia, tak jak firma Doneck Euroflex potrafi dostosować się do indywidualnych życzeń klienta. Życzymy „Jack`owi” długiego i szczęśliwego życia w parku motyli w Grevenmacher.

21.07.2016 Doneck Euroflex: Pierwszy Dzień Zdrowia

Zdrowi pracownicy dla zdrowej firmy - pod tym hasłem firma Doneck Euroflex wprowadziła korporacyjny program promocji zdrowia.

W piątek, 8 lipca 2016 przy wspaniałej letniej pogodzie Pan Arndt Breitbach Dyrektor Zarządzający Doneck Euroflex powitał 125 pracowników na terenie firmy w Grevenmacher. Celem spotkania było zwiększenie świadomości pracowników na kwestie związane ze zdrowiem i przedstawienie wewnętrznego programu promocji zdrowia. Firma Doneck Euroflex już od lat prowadzi programy dotyczące m.in. szczepień przeciw grypie, funkcjonalnych miejsc pracy, czy zaopatrzeniu pracowników w darmową wodę.

Pierwszy Dzień Zdrowia rozpoczęła grupa pracowników, którzy do pracy przyjechali rowerami zamiast samochodem. Od godziny 8:00 rano wszyscy pracownicy mogli zjeść specjalnie przygotowane zdrowe śniadanie.  Posiłek zakończył wykład na temat zdrowego odżywiania. W sześciu punktach informacyjnych pracownicy mogli zasięgnąć porad i uzyskać informacje dotyczącego zdrowego trybu życia. Przeprowadzane były także badania wzroku i słuchu. Na stanowisku pomiarowym mierzono ciśnienie krwi, poziom cukru oraz cholesterolu. Dużym zainteresowaniem w punkcie z rowerami cieszyły się rowery elektryczne. Bezpośrednio na stanowiskach pracy udzielano pracownikom porad dotyczących prawidłowej postawy i wyposażenia.

Dwie trenerki zachęcały wszystkich do aktywności sportowej. Najbardziej aktywni uczestnicy, za wykonane ćwiczenia zbierali punkty na kartę „Active card” zyskując możliwość wzięcia udziału w losowaniu jednej z dziesięciu sportowych nagród.

„Cieszę się, że tak wiele koleżanek i kolegów aktywnie wzięło udział w tym wydarzeniu i że Pierwszy Dzień Zdrowia został tak dobrze przyjęty”, komentuje to wydarzenie Pani Rita Knippel, Manager ds. PR. „Bardzo udana impreza i świetny start dla naszego programu propagującego zdrowie” dodaje Pan Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający firmy Doneck Euroflex.

23.05.2016 drupa 2016: "Link to ink" – z udziałem eksperta Pana Arndta Breitbacha

Na targach Drupa 2016 w Düsseldorfie swoją premierę będzie świętował Niemiecki przemysł drukarski. Od 31 maja do 10 czerwca grupa specjalistów z Niemieckiego Stowarzyszenia Wytwórców Farb i Lakierów (VdL) w 12 blokach referatowych przedstawi wszechstronność farb i lakierów drukarskich. Tematy referatów obejmą zagadnienia od składu chemicznego farb drukarskich poprzez ich cykl życia, aż po kwestie dotyczące bezpieczeństwa opakowań. Poruszony zostanie też temat koloru, jako narzędzia marketingowego. W sekcji rozwijających się technologii omówione zostaną możliwości druku cyfrowego i sitodruku. Referaty będą każdorazowo czytane w języku niemieckim i angielskim w różnych dniach targów.

Pan Arndt Breitbach, prezes firmy Doneck Euroflex S.A., będzie prezentował opracowany wspólnie z grupą specjalistów z Niemieckiego Stowarzyszenia Wytwórców Farb i Lakierów (VdL) wykład pt. „Wszechstronność wodnych farb drukarskich: wczoraj – dziś – jutro“ w czwartek, 2 czerwca o godzinie 16:00 (wykład w języku niemieckim). Dewiza europejskich specjalistów i producentów farb drukarskich to: „Wszystkie możliwości farb wodnych nie zostały jeszcze osiągnięte!”.

Miejsce odczytu „Link to ink – The Combined Ink Know How“ znajduje się w hali 3, stanowisko B16.

18.02.2016 Proflex 2016: Doneck Network — Bezpieczeństwo produktu w centrum zainteresowania

Europejski specjalista w zakresie farb drukarskich, produkujący najwyższej jakości farby do fleksodruku i wklęsłodruku na bazie wodnej i rozpuszczalnikowej po raz piąty bierze udział w targach Proflex 2016.

„Od początku roku nasza produkcja rozpuszczalników znów działa w pełnym zakresie. Nowy park maszynowy umożliwia osiągnięcie jeszcze wyższej wydajności. Wielu oferentów folii może od zaraz skorzystać z nowych katalogów, w których prezentujemy nasze produkty” — relacjonuje Arndt Breitbach, wspólnik zarządzający przedsiębiorstwem. 

Niemieckojęzyczny Sales Team przy stanowisku targowym w Stuttgarcie poinformuje publiczność, złożoną przeważnie z samych fachowców, o nowościach w firmie Doneck. 

„W odniesieniu do badań i rozwoju, korzystając z naszych nowoczesnych laboratoriów, znacznie rozbudowaliśmy i rozwinęliśmy obszar analityki wewnętrznej, w szczególności w obszarze drukarskich farb wodorozcieńczalnych. W taki sposób staliśmy się liderem w zakresie kontroli dostaw pigmentu, przeprowadzanych w celu uniknięcia niepożądanych zanieczyszczeń. Ponadto, poddając się w tym roku certyfikacji DIN EN ISO 22000 w zakresie higieny, uczyniliśmy olbrzymi krok do przodu, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa produktu i jego użytkownika” — komentuje Edgar Becker, Managing Director Sales firmy Doneck Network.

02.12.2015 Doskonałość w Flexo: Kivo Plastic Verpakkingen wygrywa farbami drukarskimi firmy Doneck Network!

Holenderski producent opakowań elastycznych Kivo zdobył pierwsze miejsce w 1. EFTA-Benelux Flexo Awards. Zastosowane zostały farby drukarskie firmy Doneck Network.

„Zrzeszenie europejskich fleksografów Beneluks“ (EFTA-Benelux) ma obecnie 90 członków. Zostało ono utworzone w 1981 roku dla przedsiębiorstw z obszaru działalności związanej z fleksografią w krajach tworzących Benelux. Celem jest, aby informować siebie wzajemnie w obrębie branży o nowinkach i wynalazkach technicznych oraz dalej się kształcić.

W czwartek, 26. listopada 2015, w hotelu Hilton w Antwerpii mogły zostać przyznane po raz pierwszy nagrody EFTA Benelux Flexo Award. O to wyróżnienie konkurowały ze sobą w siedmiu różnych kategoriach drukarnie fleksograficzne z Belgii oraz Holandii. Zwycięzcy zostaną dodatkowo nominowani do europejskiej Flexo Award Europa 2016.

W kategorii fleksografia na folii z poprzecznym biegiem włókna pierwszą nagrodę zdobyła firma Kivo Verpakkingen nadrukiem „Chicken Wings“, który został wykonany farbami dostarczonymi przez Doneck Network. W skład jury wchodzili eksperci z różnorodnych dyscyplin przemysłu fleksograficznego.

Wspaniałe opakowanie do żywności zostało nadrukowane czterema kolorami 48-krotnym rasterem kliszy oraz walcem rastrowym 400 l/cm na Miraflexie firmy Windmöller & Hölscher.

„Cieszymy się z wysokich wymagań naszych klientów dt. jakości. Zawsze chętnie przyczyniamy się naszymi produktami do osiągania tak wybitnych efektów w nadruku. Utwierdzamy się w naszych bardzo pozytywnych oczekiwaniach związanych z naszymi systemami barwiącymi na bazie rozpuszczalnika”, cieszy się Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający firmy Doneck Network. 

10.11.2015 New website design!

The relaunch of the new Doneck Network website sees the company present a modern design and high level of customer service.

Doneck Euroflex’s new website features a modern design and technical advancements. The clear layout allows visitors to quickly gain an overview of all services, while the Applications section provides detailed information on Doneck’s product range.

Corporate responsibility in terms of quality, the environment, staff, products and sustainability is a key focus area, and one in which the Doneck Network commits to continuous improvement. In addition to regular certification assessments, Doneck was also the first printing ink manufacturer to be certified for food safety under ISO 22000 in spring 2015.

“The relaunch not only offers our clients an improved service, but also a modern, informative website. The new login enables our customers to track their printing-ink orders – is it still at the production plant, or already in a truck making its way across Europe to the print shop? And the five language versions allow us to speak to our European customers in their native language,” says Arndt Breitbach, Managing Director of the Doneck Network. 

The website is extremely user-friendly, as it can also be retrieved on-the-go via mobile end devices (Smartphones and tablets), while the responsive design creates absolute added value for users.

13.08.2015 Wnieść kolor w życie razem z Dolphins!

Działający na rynku europejskim producent farb wodnych oraz farb rozpuszczalnikowych do fleksografii i wklęsłodruku przejmuje sponsoring pierwszej drużyny koszykarzy na wózkach inwalidzkich w Bundeslidze, Doneck Dolphins w Trewirze. Obie grupy mają wiele wspólnego. Szybkość, duch zespołowy oraz międzynarodowa drużyna są gwarantami uczciwej próby sił zarówno na parkiecie, jak i na rynku farb drukarskich. Firma Doneck Network wspierała w minionych latach Drużynę Dolphins jako sponsor koszulek. W ten sposób dane jej było poznać oraz docenić tą fascynującą, szybką oraz interesującą dyscyplinę sportu.

„Cieszy nas, że udało się nam rozwinąć nawiązaną przed dwoma latami współpracę w ramach sponsoringu drużyny Dolphins. Mamy nadzieję, że nowa drużyna Doneck Dolphins szybko odnajdzie się w nowej sytuacji i zagra pasjonujący sezon. Podobnie jak firma Doneck Network, również Dolphins jako ‚Słabsi’ udowodnili w minionych latach, że duch zespołowy oraz pasja mogą nadrobić korzyści finansowe wielkich ‚Najlepszych'” – wyjaśnia Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający Doneck Network.

29.04.2015 Doneck Euroflex jako pierwszy producent farb drukarskich z certyfikatem ISO 22000 dla bezpieczeństwa żywności!

Specjalista wysokiej jakości farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych dla flekso i rotograwiury uzyskał w lutym 2015 certyfikat wg normy DIN EN ISO 22000.

Bezpieczna i higieniczna żywność dla konsumentów to główny cel HACCP. W ramach HACCP mamy m.in. analizę ryzyka identyfikacji i zapobiegania zanieczyszczeniu chemicznemu, fizycznemu i biologicznemu. Aby spełnić te wymagania mamy wprowadzony cały proces działań badawczych, koniecznych ulepszeń, a także szereg punktów kontrolnych. To jest system zarządzania higieną wg  ISO 22000, sformalizowany i zbadany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Jako producent farb do opakowań czujemy szczególną odpowiedzialność, aby przyczynić się do bezpieczeństwa konsumentów w zakresie opakowań żywności.

"Jesteśmy dumni, że posiadamy certyfikat ISO 22000 jako pierwszy producent farb drukarskich. Bezpieczeństwo produktu jest celem polityki naszej firmy!" mówi Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający Doneck Network.

02.02.2015 "Witamy w świecie firmy Doneck"

Specjalista wśród średniej wielkości firm w zakresie farb drukarskich produkujący wysokiej jakości farby wodne oraz rozpuszczalnikowe dla fleksografii oraz wklęsłodruku spogląda wstecz na pełen sukcesów rok 2014 i z ufnością bierze udział w targach Proflex 2015.

Tak, jak to już było w ciągu minionych 3 lat Team Doneck Network również tym razem cieszy się na swój udział w targach Proflex 2015: „Po roku, który był dla nas pod pewnymi względami burzliwy, jesteśmy optymistycznie nastawieni do sprostania czekającym na nas wyzwaniom oraz do wykorzystania naszej szansy. Z całą pewnością pożar naszego budynku przeznaczonego do produkcji farb rozpuszczalnikowych 6. sierpnia 2014 w pierwszej chwili zaparł nam wszystkim dech w piersiach. Team Doneck Network był jednak w stanie również w ciężkim okresie udowodnić, że gdy już zajdzie taka konieczność, potrafi w sposób opanowany oraz pewny zastosować plan awaryjny. Posiadając tą wiedzę oraz mając za sobą te doświadczenia, wstępujemy pełni optymizmu w nowy rok.” – informuje Arndt Breitbach, dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa.

Publiczność targów Proflex w Stuttgarcie na stoisku targowym firmy zostanie powierzona opiece niemieckojęzycznej drużynie działu sprzedaży firmy Doneck Network. Dużym zainteresowaniem będą cieszyć się w szczególności dalej rozwijane serie farb o niskiej migracji przeznaczone do druku opakowań, ale również poszerzone portfolio farb rozpuszczalnikowych. Zostanie również zaprezentowane rozwijane \pod kątem technicznym urządzenie dozujące „Euromix”.

„Bardzo nam zależy, żeby podziękować naszym klientom za dużą lojalność oraz zainteresowanie, które zostało nam okazane na wiele sposobów. Pomogło nam to w tej trudnej sytuacji szybko stanąć na nogi. Kontakty i stosunki z naszymi klientami oraz wspólny dialog znajdują się w związku z tym w centrum uwagi podejmowanych przez nas działań” stwierdza Edgar Becker, Dyrektor Zarządzający Sprzedaży

Cieszymy się już na nasz udział w targach Proflex 2015!

11.02.2014 Zwiększenie zdolności produkcyjnej dla rozpuszczalnikowych farb drukarskie do opakowań!

Wprowadzono pakiet inwestycyjny dla farb do fleksografii oraz wklęsłodrukuDoneck Network może poszczycić się, że rok 2013 był dla niej rokiem pełnym sukcesów. Ze względu na dużą liczbę zleceń w obu segmentach – wodnych i rozpuszczalnikowych farb do fleksografii oraz wklęsłodruku – od minionego roku udział na rynku firmy Doneck Network nieustannie wzrasta.

Dzięki zwiększonej uwadze ważnych, europejskich producentów opakowań z segmentu rozpuszczalnikowych farb do wklęsłodruku i fleksografii w minionym roku zrealizowano obszerny pakiet inwestycyjny w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej oraz podwyższenia standardu bezpieczeństwa.

„Dzięki poszerzonej technologii produkcyjnej wydajność w tym obszarze została zwiększona o dalsze 5.000 ton rocznie. Uruchomienie bardzo nowoczesnej instalacji gaśniczej na CO2 znacznie zwiększyło ochronę terenów produkcyjnych oraz magazynowych przeznaczonych dla farb rozpuszczalnikowych w takim stopniu, że zostało zminimalizowane ryzyko pożaru. W ramach OHSAS 18001, kładąc główny nacisk na bezpieczeństwo pracy, Doneck Network nieustannie pracuje nad poprawieniem standardów bezpieczeństwa. Są już zaplanowane kolejne inwestycje!” Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający Doneck Network wyjaśnia zaplanowaną długoterminowo strategię przedsiębiorstwa.

Doneck Euroflex jest średniej wielkości producentem wodnych i rozpuszczalnikowych farb do fleksografii oraz wklęsłodruku w Europie. Pod mottem „Fleksograficzne farby dla Europy” kryje się Doneck Network oraz cztery spółki-córki firmy z Luksemburgu, które swoje siedziby na terenie Europy mają w Anglii, Francji, Hiszpanii oraz na Węgrzech.

19.12.2013 A zwycięzcą jest: MLB Opercula & Doneck Network!

Doneck Network należy drugi raz z rzędu do zwycięzców francuskiego „Prestiges hélio 2013“. Nagroda za wybitne osiągnięcia w zakresie druku w roku 2013 została przyznana po raz 25. przez czasopismo specjalistyczne „Prohèlio – stowarzyszenie  wspierające wklęsłodruk”.

Jury składające się z francuskich uczniów przemysłu graficznego oraz europejskich ekspertów z przemysłu drukarskiego oceniło oraz wyróżniło prace z najróżniejszych kategorii przedłożone w formie modeli.

Firma Doneck Network i jej farba drukarska zostały uznane za najlepszy produkt drukarski kubeczków do jogurtu firmy Baïko poire oraz zdobyła nagrodę w kategorii za banderolę. Drukarnia wykonująca nadruk na kubeczkach do jogurtu to MLB Opercula (Francja). W sumie zostało wyróżnionych 14 produktów drukarskich z dziedizny wklęsłodruku.

Uroczystość wręczenia nagród została zorganizowana w listopadzie 2013 w Musèe de l'air et de l'espace du Bourget (Muzeum Lotnicze i Kosmiczne na lotnisku w Paryżu). Na uroczystość zostało zaproszonych 200 gości.

10.10.2013 Początek niezwykłego partnerstwa: kolorowe kameleony dla delfinów Delphin!

Wraz z rozpoczęciem się sezonu 2013/2014 kameleon Doneck Network zdobi koszulki Goldmann Dolphins Trier Bundesligi koszykarzy na wózkach inwalidzkich (RBBL).

„Nawiązaliśmy z Delfinami (Dolphins) atrakcyjną współpracę sponsoringu. Łączy nas więcej niż można by było na pierwszy rzut oka powiedzieć” mówi Arndt Breitbach, Dyrektor Zarządzający Doneck Network. „Podobnie jak Goldmann Dolphins, również my potrafimy stale wygrywać z silniejszymi finansowo rywalami. Szybkość, duch zespołowy oraz międzynarodowa drużyna (3 Kanadyjczyków, 2 Łotyszy, 1 Amerykanin, 1 Brytyjczyk oraz 3 niemieckich graczy) oraz samoświadomość gwarantują zarówno u Delfinów, jak i u nas, że po uczciwej próbie sił opuszcza się pole jako „Zwycięzca”. Życzymy całej drużynie Delfinów, a w szczególności wszystkim fanom, sezonu pełnego sukcesów z pasjonującymi meczami.”

Średniej wielkości producent farb drukarskich Doneck Euroflex S. A., firma założona w 1977 w Trewirze, od 15 lat z siedzibą firmy w Grevenmacher (Luksemburg), spogląda wstecz na ponad 36-letnią historię firmy. Przedsiębiorstwo produkuje wodne oraz rozpuszczalnikowe farby drukarskie dla europejskiego rynku drukarskiego w branży farb do wklęsłodruku oraz fleksografii. Farby drukarskie Doneck oferują nam różnorodność produktów codziennego użytku. Paleta produktów sięga od pojemników na pieczywo, koperty, przez papier okolicznościowy, serwety, tekturę falowaną aż do opakowań foliowych i do artykułów spożywczych. Międzynarodowa grupa z 150 pracownikami procuje w Grevenmacher (Luksemburg) oraz w europejskich siedzibach w Anglii, Francji, Hiszpanii oraz Węgier.

Delfiny oraz kolorowy kameleon „Oskar“ firmy Doneck otwierają nowe drogi i będą razem zdobywać punkty w miejmy nadzieję pasjonującym oraz pełnym sukcesów sezonie.

29.08.2013 Doneck Network: Farby do fleksografii w Europie!

Trzeci raz z rzędu firma Doneck Network bierze udział w Proflex 2013.Publiczność w Stuttgarcie zostanie objęta opieką grupy działu sprzedaży firmy Doneck Network. Hipotetyczni klienci mogą liczyć na pełne udzielenie informacji oraz doradztwo w zakresie różnorodnych produktów producenta farb drukarskich. Obok produktów oraz różnych segmentów rynku na stanowisku targowym będzie odgrywać dużą rolę również dalej rozwijana pod kątem technicznym instalacja dozująca „Euromix”. Wszyscy, którzy przyjdą na targi, będą mogli poznać na stanowisku targowym (stanowisko nr 44 i 45) jej funkcje, możliwości oraz zastosowania. Centralnym punktem stanowiska będzie coroczna, atrakcja sportowa. Tym razem goście będą mogli doświadczyć jej świadomego dążenia do celu oraz wygrać talony na farbę firmy Doneck Network.

Edgar Becker, Dyrektor Zarządzający działu Sprzedaży informuje: „Wysokie wymagania oraz nowości na rynku opakowań do artykułów spożywczych postawiły przed nami wysoką poprzeczkę oraz wymagały fachowej wiedzy. Te techniczne innowacje oraz kompetencje przenikają w nasze produkty, na czym zyskują nasi klienci. Dlatego dalej koncentrujemy się na specjalizowaniu się w produktach oraz rozległej obsłudze klienta. Plany na przyszłość firmy Doneck Network są jasno określone na najbliższe lata: Klient oraz jego potrzeby znajdują się w centrum uwagi podejmowanych przez nas działań. Pomaga nam w tym stały rozwój oraz ekspansja firmy Doneck Network.”

21.06.2013 Doneck Network: Sponsoring społeczny/sportowy!

Wsparcie dla koszykarzy na wózkach inwalidzkich Delfiny („Dolphins“) w Trewirze

W marcu 2013 Delfiny dzięki akcji „Moja pomoc się liczy“ wezwały do kwesty. Grupa miała swój powód: Delfiny grały w finale Challenge Cups. Teraz potrzebne było jeszcze wsparcie do pokrycia kosztów podróży do oddalonego o 2.000 km Badajoz w Południowej Hiszpanii.

Także w tej sprawie szybko podjęliśmy decyzję, że w dobrej sprawie wesprzemy Delfiny z Trewiru czekiem na kwotę 1.000,- Euro. To wsparcie się opłaciło: Delfiny wróciły do domu ze srebrnym medalem, a Dirk Passiwan (czwarty z lewej strony) został wybrany najważniejszym graczem turnieju! W ten sposób dla Delfinów kończy się pełen sukcesów sezon. Życzymy Delfinom spokojnej przerwy, a w nowym sezonie dobrego startu oraz pełnych sukcesów oraz ekscytujących meczy!

23.04.2013 Doneck Network: Sponsoring społeczny

Wsparcie Foyer Pietert w GrevenmacherW dniu 23.04.2013 mogliśmy przekazać „Foyer Pietert“ w Grevenmacher czek na kwotę 1.000 Euro. Mieszka tutaj 18 osób z uszczerbkami na zdrowiu fizycznym i psychicznym w wieku pomiędzy 16. a 53 rokiem życia, którzy potrzebują całodobowej opieki. Taki stan zdrowia 50 % tych osób jest spowodowany wypadkiem, pozostali żyją z uszczerbkiem na zdrowiu od urodzenia. Foyer Pietert wyróżnia się rodzinną atmosferą oraz bardzo bliskim kontaktem mieszkańców z pielęgniarzami. Dla bliskich tych osób jest to bardzo duże odciążenie, ponieważ osoby dotknięte chorobą są bardzo ograniczone w swojej aktywności i przez to tylko w sposób ograniczony mogą brać udział w życiu publicznym. Duży nacisk jest kładziony na integrację mieszkańców ośrodka z gminą Grevenmacher. Tutaj żyje się na gruncie społecznym, nieważne czy z okazji cyklicznych wystaw lub świąt, czy też w normalnym dniu codziennym.

Chcieliśmy wesprzeć darowizną działalność „Foyer Pietert“ oraz Amicale (stowarzyszenie spierające Foyer Pietert) ze względu na naszą odpowiedzialność społeczną. Idea społecznego sponsoringu powstała, gdy w styczniu w siedzibie naszej firmy odwiedzili nas Wielki Książę Guillaume von Luxembourg oraz Wielka Księżna Stephanie von Luxembourg. Darowizna Doneck zostanie wykorzystana na przerobienie wcześniej zakupionego roweru w rower elektryczny (eBike), aby wycieczki rowerowe po okolicy stały się w przyszłości łatwiejsze.

29.01.2013 Królewska wizyta w siedzibie Doneck Euroflex

Ich Królewskie Mości Wielki Książę Guillaume von Luxembourg oraz Wielka Księżna Stephanie von Luxembourg zaszczyciły swoją obecnością Doneck Network.Wiele limuzyn, siły policyjne oraz ochrona zapowiedziały to wielkie wydarzenie. W dniu 28. stycznia 2013 o godz. 14:30 para wjechała do Potaschbierg. Arndt Breitbach (Dyretor Zarządzający) oraz Tom Theves (pierwszy sekretarz rządu, Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Handlu Zagranicznego) powitali oboje wspólnie z komitetem składającym się z Roberta Dennewald (Przewodniczący Fedil), Nicolasa Soisson (Dyrektor Fedil), Edgara Becker (Dyrektor Zarządzający dział Sprzedaży) oraz innych członków Doneck Euroflex.

Po przywitaniu oraz zaprezentowaniu firmy cały komitet zwiedził zakład o najnowocześniej i najbardziej innowacyjnej technice produkcji farb drukarskich. Goście mogli zapoznać się ze wszystkimi stopniami produkcji farb drukarskich poczynając od samych surowców, przez produkcję, a kończąc na laboratorium. Królewską wizytę zakończyła rozmowa przy koktajlu.

„Bardzo cieszyliśmy się z zapowiedzianej wizyty oraz z zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Był to dla nas wielki zaszczyt, móc powitać w naszej firmie oraz wprowadzić w świat farb drukarskich tą sympatyczną i ciekawą parę książęcą” informuje Arndt Breitbach po wizycie.