Niezależne badania i rozwój

Nasi kreatywni pracownicy cały czas przeprowadzają badania, aby zapewnić ciągły rozwój firmy.

Pełni ducha pionierskiego oraz pasji opracowujemy w naszych nowoczesnych laboratoriach farby drukarskie następnej generacji. Ponad jedna czwarta naszych pracowników dzień w dzień zajmuje się rozwojem produktów, techniczną obsługą klientów oraz pracuje nad odcieniami kolorów.

Na początku każdego projektu rozwojowego ważny jest staranny dobór odpowiednich surowców. Sięgamy do międzynarodowej sieci niezawodnych dostawców i angażujemy ich w naszą pracę.

Nasza utrzymywana na wysokim poziomie technika laboratoryjna gwarantuje formulacje prawidłowe metodycznie oraz sprawdzone pod kątem dotrzymywania wytycznych klientów.

Dopiero po dokładnym sprawdzeniu nieszkodliwości produktu dla ludzi i środowiska dopuszczamy nasze produkty do zastosowania w maszynach drukarskich. Niezależne instytuty potwierdzają nam to stosownymi certyfikatami.