Clean planet ink

Koncepcja „Clean planet ink” została specjalnie opracowana, aby wspierać techniczny obieg materiałów. Podstawą naszej koncepcji jest dobór surowców pod kątem wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla zdrowia materiału od Cradle to Cradle Certified® Products Program. We współpracy z partner innowacyjny EPEA jako niezależnym asesorem, surowce Doneck Networks zostały ocenione zgodnie z zasadami Cradle to Cradle Certified® Products Program i na tej podstawie certyfikowano szeroką gamę wodnych i rozpuszczalnikowych farb drukarskich.

Rozwiązania atramentowe "Clean Planet ink" wspierają recykling i są zgodne z przyszłymi przepisami.

Oferujemy następujące serie farb drukarskich z certyfikatem Cradle to Cradle Certified®: