Polityka prywatności

 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Firma Doneck bardzo poważnie traktujeochronę Państwa danych osobowych. Dlatego stosujemy się do obecnie obowiązujących przepisów prawnych dt. ochrony danych osobowych.

Zbieramy, używamy i przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnym przepływem danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE - zw. dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Poniżej informujemy Państwa o sposobie, zakresie oraz celu gromadzenia i przetwarzania danych.

Osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO

Firma:  Doneck Euroflex S.A.
Nazwisko:  Arndt Breitbach, Managing Director Doneck Network
Adres:  4, an den Längten, L – 6776 Grevenmacher
Telefon:  00352 710 810 1
Telefaks:  00352 710 810 8999
E-mail:  euroflexdoneck.com

Data Protection Officer

Nazwisko:  Klaus Müller, Data Protection Officer
Adres:  Doneck Euroflex S.A., 4, an den Längten, L – 6776 Grevenmacher
E-mail:  kmuellerdoneck.com

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, data urodzin, zawód, zainteresowania itp. mogą być zbierane, gromadzone oraz użytkowane tylko, gdy zachodzą ustawowe okoliczności zezwalające. Przez zezwolenie rozumie się dobrowolną zgodę na zbieranie, gromadzenie oraz użytkowanie udostępnianych każdorazowo danych. Okoliczności zezwalające to ustawowe regulacje, które – bez konieczności uzyskania zgody ze strony osoby zainteresowanej – regulują zbieranie, gromadzenie oraz użytkowanie danych. W ramach zbierania, przetwarzania oraz użytkowania Państwa danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo przysługują Państwu następujące prawa oraz żądania:

Zbieranie i przetwarzanie danych

Generalnie do korzystania z naszej strony internetowej nie jest konieczne, abyście podawali Państwo Państwa dane osobowe. Jeśli na naszych stronach zostaną pobrane dane osobowe (na przykład nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) na przykład w ramach korzystania z formularza zapytania lub kontaktowego, następuje to zawsze w sposób dobrowolny.

Takie dane bez Państwa wyraźnej zgody nie zostaną przekazane osobom trzecim. Informujemy, że przesyłanie danych w intrenecie (np. poprzez e-mail) noże zawierać luki w bezpieczeństwie przekazu. Nie jest możliwe zapewnienie pozbawionej luk ochrony w przesyle danych oraz bez dostępu osób trzecich.

Korzystanie z danych kontaktowych, które zostały umieszczone w Impresum lub w innych miejscach na stronie internetowej ze względu na wymagania w zakresie informacji, przez osoby trzecie w celu przesłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które wyraźnie nie udzielono zezwolenia, jest niniejszym zabronione. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesłania informacji informacyjnych przez spam.

Prawo do informacji

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo (o ile mogą Państwo udowodnić prawny interes) do otrzymywania od nas informacji o swoich zebranych i przechowywanych danych osobowych, a także o celu, dla którego je zbieraliśmy i przechowujemy, oraz korekty potrzebnych informacji. Nasz Data Protection Officer, Klaus Müller, e-mail: kmueller@doneck.com lub pod nr tel.: 00352 710 810 7006 chętnie udzieli Państwu bezpłatnie informacji.

Pozyskiwanie danych

Pozyskujemy, przetwarzamy oraz korzystamy z danych tylko dla wewnętrznych celów firmy, np. nawiązanie kontaktu z Państwem.

Prawo do usunięcia i korekty

W każdej chwili mogą Państwo zażądać korekty nieprawidłowych danych osobowych oraz, poprzez oświadczenie uzupełniające, uzupełnienia niekompletnych danych.

Poza tym zawsze mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Po skorzystaniu z konta klientów są one, wraz z danymi bez problemu całkowicie usuwane. Ponadto zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Skasowanie może również nastąpić w przypadku braku uzasadnionych powodów do przetwarzania lub jeśli dane osobowe zostały niewłaściwie przetworzone.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli między innymi nie zostanie potwierdzona prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem. W takim przypadku możemy wykorzystać tylko te dane do przechowywania.

Przekazywanie danych

Przekażemy Państwa dane osobom trzecim tylko wówczas, gdy będzie to ustawowo wymagane. Przekazanie danych ze względów ekonomicznych może nastąpić do Doneck Netzwerk, naszych firm-córek Doneck Ibérica, Doneck Polska, Doneck Pronat, Doneck Sudamérica i Doneck U.K.

Korzystanie z oferowanych usług, wzgl. podpisanie umowy nie jest uzależnione od udzielenia lub nieudzielenia przez Państwo zgody na korzystanie oraz przekazywanie danych do innych celów (np. reklama, handel adresem).

Adres e-mail

Podanie Państwa adresu e-mail służy wyłącznie do nawiązania kontaktu z Państwem.

Prawo do odwołania lub sprzeciwu

Możecie Państwo nie zgodzić się na używanie Państwa danych do konkretnych celów (na przykład reklama, badania rynku i ankiety) lub też możecie Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną przez Państwa zgodę na pozyskiwanie, przetwarzanie oraz korzystanie z Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W związku z tym nie możemy przetwarzać Państwa danych, za wyjątkiem sytuacji, w których istnieją pilne podstawy do przetworzenia.

Udostępniamy Państwu niniejszy przykładowy formularz do skorzystania z praw klienta.

Pliki „cookie”

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych pliki cookie są przechowywane na Państwa komputerze podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym, przypisane do przeglądarki, z której Państwo korzystają, i które przekazują określone informacje do jednostki, która ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one temu, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza. Informacje, które otrzymujemy, nie pozwalają nam zidentyfikować Państwa jako osoby fizycznej.

Jeśli korzystają Państwo z tej strony, zgadzają się Państwo na to, aby tego typu pliki cookie były przechowywane na Państwa komputerze.

(2) Ta strona wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

  • przejściowe pliki cookie (dodatkowo a.)
  • trwałe pliki cookie (patrz b.).
  • a. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne zapytania z Państwa przeglądarki do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
  • b. Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po określonym czasie, który może się różnić w zależności od cookie. Mogą Państwo w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
  • Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odmówić przyjęcia plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Tzw. „Pliki cookie osób trzecich” są to pliki cookie, które zostały ustanowione przez osobę trzecią, a więc nie przez daną stronę internetową, która aktualnie jest otwarta. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.
Korzystanie z Google Maps i Google Webfonts

Aby optycznie ulepszyć wyświetlanie informacji w tej witrynie, używane są Google Webfonts (http://www.google.com/fonts/). Korzystając z tej oferty, zewnętrzny serwer będzie wywoływany przez Google w USA, co oznacza, że Google zostanie poinformowane teoretycznie o wykorzystaniu oferty.

Ponadto Google Maps wykorzystywane na tej stronie internetowej do wyświetlania map oraz tworzenia ścieżek, jest obsługiwane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Korzystając z tej oferty, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, zgromadzonych na jego temat przez firmę Google, jego przedstawicieli lub osoby trzecie.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronach dostawcy „Google”.

Sprzeciw

Możecie Państwo wyrazić swój sprzeciw nieformalnie bez podania powodów.

Downloads

Wzór: Informacja o danych osobowych (PDF, 527 KB)

[Translate to Polski:]
MATOMO (PIWIK) OPT-OUT
Matomo (Piwik) Opt-out