Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy érdeklődik online oldalunk iránt. A Doneck nagy gondot fordít az Ön személyes adatainak a védelmére. Ennek megfelelően betartjuk a személyes adatok védelmére vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályi előírásokat.

Kizárólag az Európai Parlament és a Tanács (EU) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásai betartásával gyűjtjük, használjuk, tároljuk a személyes adatait. Az alábbiakban tájékoztatjuk az adatgyűjtés és használat módjáról, mértékéről és céljáról.

A GDPR 4. cikk 7. bek. szerinti felelős

Cég:  Doneck Euroflex S.A.
Név:  Arndt Breitbach, Doneck Network vezérigazgató
Levélcím:  4, an den Längten, L – 6776 Grevenmacher
Telefon:  00352 710 810 1
Telefax:  00352 710 810 8999
E-levél:  euroflexdoneck.com

Adatvédelmi megbízott

Név:  Klaus Müller, adatvédelmi megbízott
Levélcím:  Doneck Euroflex S.A., 4, an den Längten, L – 6776 Grevenmacher
E-levél:  kmuellerdoneck.com

Személyes adatok

A személyes adatok, mint pl. név, cím, születési dátum, foglalkozás, érdeklődés stb. a hatályos adatvédelmi szabályok szerint csak akkor gyűjthetőek, tárolhatóak, illetve használhatóak, ha az érintett beleegyezett, vagy törvényi engedély áll rendelkezésre. A beleegyezés azt jelenti, hogy az érintett önként hozzájárul az adott esetben rendelkezésre bocsátott adatok gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához. A törvényi engedély egy jogi szabályt jelent, mely – az érintett hozzájárulása nélkül is – lehetővé teszi az adatok gyűjtését, tárolását, felhasználását. Az Ön személyes adatainak a vállalatunk általi gyűjtésével, feldolgozásával, felhasználásával kapcsolatosan Önt a következő jogok és követelési lehetőségek illetik meg:

Az adatok gyűjtése és feldolgozása

A weboldalunk használatához alapvetően nincs szükség arra, hogy Ön személyes adatokat adjon meg. Ha a weboldalainkon személyes adatokat (nevet, e-mail címet, telefonszámot stb.) gyűjtünk, pl. az érdeklődésre vagy kapcsolatfelvételre szolgáló űrlapokon, akkor az kizárólag önkéntes alapon történik.

Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy az internetes adattovábbításban (pl. e-mailes kommunikáció során) biztonsági rések léphetnek fel. Az adatokat lehetetlen tökéletesen megvédeni harmadik féllel szemben.

Ezúton kifejezetten visszautasítjuk, hogy a tájékoztatási kötelezettség (impresszum) keretében vagy a weboldal egyéb helyein közzétett kapcsolati adatokra harmadik fél nem kért reklámanyagot vagy egyéb információs anyagokat küldjön. Ezen weboldalak üzemeltetői fenntartják annak lehetőségét, hogy reklámok, pl. spam e-mailek küldése esetén jogi lépéseket tegyenek.

Tájékoztatáshoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet szerint, amennyiben arra vonatkozóan megalapozott érdeket be tud mutatni, akkor Önnek joga van az általunk gyűjtött és tárolt személyes adatairól valamint a gyűjtés és tárolás céljáról bármikor tájékoztatást kapni tőlünk, valamint az Önnel kapcsolatos információk helyesbítését kérni tőlünk. Az adatvédelmi megbízottunk, Klaus Müller, E-Mail: kmuellerdoneck.comilletve Tel.: 00352 710 810 7006 díjmentesen ad további tájékoztatást.

Adatgyűjtés

Adatokat kizárólag a cég belső céljaira, pl. Önnel való kapcsolatfelvétel céljából gyűjtünk, dolgozunk fel, illetve használunk.

Törlésre és helyesbítésre vonatkozó jog

Ön bármikor kérheti a hibásan bejegyzett személyes adatok helyesbítését, valamint kiegészítő nyilatkozattal a hiányos adatok kiegészítését.

Emellett bármikor lehetősége van kérni a személyes adatai törlését. A felhasználás után az ügyfélfiókokat és adatokat egyszerűen és nyom nélkül töröljük. Emellett bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához, felhasználásához adott hozzájárulását, jövőbeli hatállyal. Az adatok törlésére akkor is sor kerülhet, ha nincs nyomós, megalapozott ok azok feldolgozására, illetve ha a személyes adatokat törvénytelenül dolgozták fel.

A feldolgozás korlátozására való jog

Ön kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, többek között akkor, ha kétségbe vonható az adatok helyessége, illetve ha törvénytelen az adatok feldolgozása. Ebben az esetben mi csak tárolásra használhatjuk ezeket az adatokat.

Adatok átadása

Csak akkor adjuk át harmadik félnek az adatait, ha azt jogi előírás követeli meg. A Doneck Hálózat számára történő, gazdasági érdekből történő átadás a Doneck Ibérica, Doneck Polska, Doneck Pronat, Doneck Sudamérica és Doneck U.K. részére történhet.

A kínált szolgáltatások használata, valamint a szerződéskötés nem függ attól, hogy Ön az adatai más célokra (pl. reklámozás, címmel való kereskedelem) történő használatához illetve átadásához hozzájárul-e.

E-Mail cím

Az e-mail cím megadása kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvételt szolgálja.

Visszavonási- és elutasítási jog

Ön elutasíthatja, hogy az adatait bizonyos célokra (például reklámozási, piac- vagy véleménykutatási célokra) használják, emellett bármikor visszavonhatja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához, felhasználásához adott hozzájárulását, jövőbeli hatállyal. Így már nem használhatjuk az adatait, kivéve, ha sürgős jogi okok indokolják azok feldolgozását.

Az ügyféljogok elfogadására a következő űrlapot biztosítjuk.

Sütik használata

(1) A fent említett adatokon túl a weboldalunk használata során az Ön számítógépén sütik is elmentésre kerülnek. A sütik kis szöveges fájlok, melyek a használt böngészőhöz rendelve elmentésre kerülnek az Ön merevlemezén, s melyeken keresztül a sütit elhelyező webhely bizonyos információkat kap. A sütik nem tudnak programokat futtatni, sem vírust az Ön számítógépére továbbítani. Azt szolgálják, hogy az internetes kínálat összességében felhasználóbarát és hatékonyabb legyen. Az így kapott információk lehetővé teszik, hogy ne Önt azonosítsuk, mint személyt.

A weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen sütik elmentésre kerüljenek az Ön számítógépére.

(2) Ez a weboldal a következő típusú sütiket használja, melyek köre és működése a következők szerinti:

  • Átmeneti sütik (a.)
  • Tartós sütik (b.).
  • a. Az átmeneti sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Ezek közé főként a munkamenet-sütik tartoznak. Ezek úgynevezett munkamenet-sütit mentenek le, mellyel a böngésző különböző kérései ugyanahhoz a munkamenethez lesznek hozzárendelve. Így a rendszer felismeri az Ön számítógépét, amikor újból meglátogatja a weboldalunkat. Amikor kijelentkezik, illetve amikor bezárja a böngészőt, akkor a munkamenet-sütik törlődnek.
  • b. A tartós sütik adott idő után automatikusan törlődnek, mely időtartam minden sütinél más és más lehet. A böngészője biztonsági beállításainál bármikor ki tudja törölni a sütiket.
  • A böngészőjének a beállításait a saját igényei szerint konfigurálhatja, pl. elutasíthatja harmadik felek sütijeit illetve minden sütit. Az ún. „Third Party Cookies” olyan sütik, melyeket harmadik fél helyez el, nem az épp megnyitott weboldalból következőleg. Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik deaktiválása esetén előfordulhat, hogy ezen weboldal egyes funkcióit nem fogja tudni használni.
A Google Maps és a Google Webfonts használata

A weboldalon a különböző információk optikailag jobb megjelenítése érdekében a Google Webfonts-t (http://www.google.com/fonts/) használjuk. A kínálatunk megtekintése során kapcsolatba lépünk a Google egy külső, USA-ban található szerverével, ami azt jelenti, hogy a Google elméletileg megtudhatja, hogy a kínálatot felkeresték.

Emellett ezen a weboldalon a térképek megjelenítése valamint az útvonalak létrehozása céljából alkalmazzuk a Google Maps-t, melynek üzemeltetője: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ezen kínálat igénybe vételével a felhasználó hozzájárul a róla gyűjtött adatok Google, a Google képviselői, illetve harmadik felek általi feldolgozásához.

További adatvédelmi információkat a „Google” szolgáltató weboldalain talál.

Elutasítás

Az elutasítást az indokok megadása, illetve adott formanyomtatvány használata nélkül megküldheti nekünk.

Letöltések

Sablon: Tájékoztatás a személyes adatokról (PDF, 528 KB)

MATOMO (PIWIK) OPT-OUT
Matomo (Piwik) Opt-out