We cooperate

Együttműködések és tagságok

Dzięki otwartej postawie zawsze cieszymy się na wymianę pomysłów w ramach współpracy i stowarzyszeń. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze wyzwania można rozwiązać tylko razem. Grupa Doneck Network operuje na tym samym poziomie, co innowacyjni, międzynarodowi partnerzy w branży poligraficznej i wspiera wspólny rozwój wartości i celów.

Czy to z Ceflex, Cepe, United National Global Compact, Climate Partner, IPV, DFTA czy Eupia i Sedex, by wymienić tylko kilka. Grupa Doneck Network jest Państwa partnerem, jeśli chodzi o innowacyjne, zrównoważone i przyszłościowe pomysły.