Euro-Lam PLA / Euro-Bond PVA/PVR / Euro-Universal PVU:

Przegląd produktów: Opakowania do artykułów spożywczych, Opakowania wielowarstwowe, Wklęsłodruk opakowań

Specjalnie opracowane w celu nadrukowania papierów i folii przy jednoczesnym kaszerowaniu odpowiednimi, trwałymi klejami bez rozpuszczalników. Seria PVU ponadto może być stosowana w druku frontowym.