Zielone produkty

„We think green”

Naszym celem jest ciągłe zmniejszanie procentu surowców kopalnych o kilka punktów procentowych dzięki innowacyjnym seriom farb drukarskich. Z tego powodu opracowaliśmy podlegającą kontroli wielkość sterującą, za pomocą której możemy corocznie oceniać postęp naszych wysiłków i prognozować wpływ dalszych działań.

Jesteśmy również bardzo świadomi naszej odpowiedzialności w łańcuchu dostaw opakowań z tworzyw sztucznych. Wraz z naszymi zespołami jesteśmy zaangażowani w urzeczywistnianie technicznego obiegu materiałów opakowań z tworzyw sztucznych dzięki naszym innowacjom produktowym i rozwiązaniom branżowym!

 

Nasze serie zielonych farb drukarskich

  • dla biologicznego i technicznego obiegu materiałów
  • zgodnie z Cradle to Cradle Certified® Silver
  • zgodnie z Cradle to Cradle Certified® Bronze    
  • Nasze serie farb drukarskich z certyfikatem OK-Compost
  • Nasze serie farb drukarskich z dużą zawartością surowców odnawialnych