Odpowiedzialność za środowisko

Czujemy się odpowiedzialni za nasze działania

System Zarządzania był certyfikowany w roku 2010 właśnie przez SGS TÜV Saar GmbH zgodnie z ISO 14001:2015. Zarządzanie środowiskiem ma na celu redukcję negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez wdrożenie konsekwentnego programu optymalizującego, jego celem jest również ochrona źródeł energii. Firma regularnie kontroluje emisję dwutlenku węgla i od kilku lat kupuje energię elektryczną i gaz wytwarzany z zerową emisją gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla. Ponadto przedsiębiorstwo angażuje się w kompensacyjnych programach ochrony środowiska o znaczeniu światowym (np. projekt ochrony lasów w Brazylii, projekt redukcji emisji w Peru).

Tutaj dowiecie się Państwo więcej na temat naszej polityki dt. środowiska naturalnego: (PDF, 433 KB)